Я студент з України і мені потрібна допомога

Počas aprílových sobôt sa postupne uskutočnil Najmilší koncert roka 2019 v troch mestách – Košiciach, Prievidzi a Trnave. Ide o celoslovenskú prehliadku umeleckých vystúpení detí z Centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy), náhradných a sociálne slabých rodín. Podujatie dáva deťom priestor na prezentáciu svojho talentu a nadania formou spevu, hry na hudobný nástroj, tanca, ale aj iných, zaujímavých činností. 

Atmosféra bola počas koncertov výborná, deti (nielen) z detských domovov zaplnili hľadiská jednotlivých sál a mohli tak spoločne so svojimi vychovávateľmi sledovať a podporovať svojich rovesníkov a kamarátov. Diváci mohli spoločne s odbornou porotou, ktorá posúva najlepšie vystúpenia na záverečný Galavečer do Bratislavy, sledovať vynikajúce vystúpenia jednotlivcov, ale i viacčlenných skupín.

Program regionálnych koncertov otvorila tanečná skupina Maťky Rihárovej Urban Ethnics Crew. Maťka je bývalá domováčka, ktorá od malička na týchto koncertoch reprezentovala svoj detský domov v tanci a teraz hodnotí výkony svojich mladších nástupcov ako porotkyňa. „Vyrástla som na týchto koncertoch od malička a teraz v dospelosti si uvedomujem tú pridanú hodnotu. Mala som okolo seba ľudí, ktorí ma v mojom talente podporovali a ukazovali mi, ako je dôležité makať na sebe. Vtedy som tomu nerozumela, teraz už áno. Podporili moju lásku a vášeň k tancu a ja som rada, že ju teraz môžem odovzdávať ďalej. Som šťastná, že som inšpiráciou pre ostatné deti, aby si uvedomili svoju hodnotu a teším sa na každé jedno ich vystúpenie.“

Posledné dva regionálne koncerty sa uskutočnia 2. mája v Banskej Bystrici a 5. mája v Nitre. Koncert v Nitre sa ponesie aj v znamení oslavy 20. výročia vzniku našej regionálnej pobočky v Nitrianskom kraji. Motiváciou pre vystupujúce deti a mladých je okrem potlesku a milej podpory publika aj Galavečer, ktorý sa každoročne koná v Bratislave. Tento rok sa uskutoční 28. mája v Divadle Aréna na brehu Dunaja.

Podujatie Najmilší koncert roka píše už svoj 29. ročník. Jeho cieľom je okrem hľadania potencionálnych talentov najmä to, aby bolo skrze sebarealizáciu a následný prejav na pódiu prinavrátené sebavedomie a hodnota deťom, ktorí ju vďaka zlej skúsenosti stratili. Zároveň je to pomoc deťom, aby si naplno uvedomovali svoj talent a nadanie, začali na ňom s pomocou kamarátov a vychovávateľov pracovať a postavili tak pevné základy, z ktorých budú môcť v budúcnosti čerpať pri dosahovaní vytýčených životných cieľov a snov.

Najmilší koncert rokaNajmilší koncert roka  NKR 2019 regiony 6 NKR 2019 regiony 5

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.