Я студент з України і мені потрібна допомога

V sobotu 11. 6. 2016 sme v Bratislave v areáli atletického štadióna Mladá Garda opäť získali zlatú medailu. Porazili sme domovákov z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rumunska. Domováci z týchto štátov súťažili v  atletických disciplínach, futbale, volejbale a stolnom tenise. Veľmi sa tešíme z úspechu našich domovákov, opäť sme ukázali našu silu, kvalitu, bojovnosť a športového ducha.

 

Slovenský team bol vybratý z veľkej konkurencie regionálnych a celoslovenských domováckych športovcov z 57 detských domovov a 753 detí. Na medzinárodných hrách športovalo 46 detí zo Slovenska. Celkom súťažilo 140 športovcov.

 

Jednotlivé štáty sa umiestnili v nasledovnom poradí:

  1.     Slovenská republika
  2.     Česká republika
  3.     Maďarsko
  4.     Poľsko
  5.     Rumunsko

Dlhodobým cieľom projektu športových hier detí z detských domovov je prostredníctvom realizácie záujmových, športových a rekreačných aktivít v rámci primárnej prevencie, posilňovať sebavedomie, rozvíjať motivačné a vôľové vlastnosti, húževnatosť a vytrvalosť, rozvíjať schopnosti prekonávania prekážok, rozvíjať záujmovú sféru, zabezpečovať záujmové a športové aktivity zamerané na podporu vhodného využívania voľného času, organizované v otvorenom prostredí – športové súťaže a loptové hry v prírode.

Úsmev ako dar hľadá riešenie, ako v reálnych podmienkach skutočne pomôcť opusteným deťom naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, potrebu bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných. Všetky rozvojové projekty, ktoré táto organizácia robí pre deti, by nezrealizovala bez podpory a spolupráce partnerov a podporovateľov. Spoločným úsilím sa tak darí napĺňať myšlienku „… aby každé dieťa malo rodinu“

.sport hry4sport hry6

sport hry2sport hry5

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.