Я студент з України і мені потрібна допомога

83 mladých ľudí, ktorí sa v dňoch 15.-17. marca stretli na vzdelávacom programe spoločnosti Úsmev ako dar v Krpáčove,  je odhodlaných byť priateľmi detí z detských domovov.  Aby však dokázali ponúknuť týmto deťom skutočnú oporou, potrebujú špeciálnu prípravu.  Spoločnosť Úsmev ako dar dlhodobo a systematicky pripravuje dobrovoľníkov, ktorí majú záujem o prácu s deťmi v domovoch a náhradných rodinách.  Organizuje pre nich vzdelávací program pod názvom Anjelská Akadémia. Jeho cieľom je sprostredkovať dobrovoľníkom hlbšie porozumenie problematiky náhradnej starostlivosti a poskytnúť im konkrétne metodiky, ako s deťmi pracovať.  

Tohtoročnej Anjelskej Akadémie sa zúčastnilo 46 študentov 1. ročníka, 23. študentov 2. ročníka a 14 študentov 3. ročníka. O odborný program sa postaralo 10 skúsených lektorov, ktorí „anjelom“ predstavili viacero tém týkajúcich sa životnej skúsenosti detí v domovoch, ale aj organizačnej stránky a manažmentu dobrovoľníckej práce. Zažitkovo-edukatívne hry dopĺňali kvalifikované prednášky.
Študenti prvého ročníka sa dozvedeli viac o systéme ústavnej starostlivosti, oboznámili sa so základmi vývinovej psychológie a lektorka Mgr. Eva Bendíková im priblížila, čo všetko obnáša profesia sociálnej pracovníčky v detskom domove. Mladí dobrovoľníci tak získali lepší všeobecný prehľad o tom, ako náhradná starostlivosť funguje a aké úlohy v súvislosti  s ochranou a výchovou detí plní.  Tiež si bližšie ozrejmili, aké potreby dieťa v tej-ktorej vývinovej etape života má.
Študenti druhého a tretieho ročníka sa podučili, ako zvládať konflikty a ako znovu oživiť pohasínajúcu motiváciu vlastnú, i motiváciu kolegov v tíme. Prednášky, ktoré boli pre nich pripravené, otvárali špecifické a závažne témy z oblasti detskej psychológie a sociálnej starostlivosti. Predseda spoločnosti Úsmev ako dar Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. predstavil „anjelom“ teóriu Vzťahovej väzby, ktorá zdôrazňuje potrebu bezpečného a stabilného vzťahu s blízkou osobou. Práve v tejto súvislosti si študenti mohli uvedomiť závažnosť svojho poslania – ponúknuť deťom odlúčeným od rodičov priateľstvo.
Dôležitý pre všetkých zúčastnených, pre organizátorov aj pre účastníkov, bol hlas z praxe. Predseda Fóra riaditeľov DeD Mgr. Zdeno Michalides mal združenú prednášku o zmysluplnosti pôsobenia „anjelov“ v detských domovoch. Jeden z hlavných prínosov dobrovoľnej práce s deťmi vidí v prevencii sociálno-patologických javov.
Dobrovoľnícke tímy Anjelského programu spoločnosti Úsmev ako dar zorganizovali v minulom roku (2012): 690 jednodňových podujatí,  37 viacdňových podujatí a 19 pobytových podujatí  v rámci celého Slovenska.
Okrem vedomostí a skúseností ponúkla Anjelská akadémia dobrovoľníkom aj konkrétnu možnosť, ako sa zasadiť o zlepšenie sociálneho prostredia. Projektová manažérka Nadácie Volkswagen Ing. Alexandra Papová, PhD. vyzvala „anjelov“, aby sami prišli s inovatívnymi myšlienkami a projektmi, ktoré by prispeli k skvalitneniu života ohrozených detí. Vybrané projekty získajú dotáciu z Nadácie Volkswagen na praktickú realizáciu.

Aj tohtoročná Anjelská akadémia sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorá toto podujatie podporuje už druhý rok.

nadacia vW web

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.