Я студент з України і мені потрібна допомога

91 mladých ľudí, ktorí sa v dňoch 22.-24.9.2017 stretli na vzdelávacom programe Anjelská akadémia v Chate Limba v Bystrej, je odhodlaných byť priateľmi detí z detských domovov. Aby však dokázali ponúknuť týmto deťom skutočnú oporou, potrebujú špeciálnu prípravu. 

Spoločnosť Úsmev ako dar dlhodobo a systematicky pripravuje dobrovoľníkov, ktorí majú záujem o prácu s deťmi v domovoch a náhradných rodinách. Organizuje pre nich vzdelávací program pod názvom Anjelská Akadémia. Jeho cieľom je sprostredkovať dobrovoľníkom hlbšie porozumenie problematiky náhradnej starostlivosti a poskytnúť im konkrétne metodiky, ako s deťmi pracovať.

Tohtoročnej Anjelskej Akadémie sa zúčastnilo 43 študentov 1. ročníka, 40 študentov 2. ročníka a 8 študentov 3. ročníka. O odborný program sa postaralo 8 skúsených lektorov, ktorí „anjelom“ predstavili viacero tém týkajúcich sa životnej skúsenosti detí v domovoch, ale aj organizačnej stránky a manažmentu dobrovoľníckej práce. Zažitkovo-edukatívne hry dopĺňali kvalifikované prednášky.

Študenti prvého ročníka sa dozvedeli viac o systéme ústavnej starostlivosti, oboznámili sa so základmi vývinovej psychológie a s lektorkou a psychologičkou Andreou Hudekovou sa rozprávali o rizikách práce s deťmi v detských domovoch a prečo tieto deti bývajú v určitom veku v odpore. Mladí dobrovoľníci tak získali lepší všeobecný prehľad o tom, ako náhradná starostlivosť funguje a aké úlohy v súvislosti s ochranou a výchovou detí plní.

Študenti druhého a tretieho ročníka sa dozvedeli viac ako zvládať konflikty a ako znovu oživiť pohasínajúcu motiváciu vlastnú, i motiváciu kolegov v tíme. Prednášky boli zamerané na špecifické a závažne témy z oblasti detskej psychológie a sociálnej starostlivosti, napríklad napravenie vzťahu medzi dieťaťom a jeho biologickou rodinou. Venovali sa tiež téme riešeniu konfliktov.

Všetkých študentov veľmi zaujala prednáška Jolany Nátherovej špecifikách rómskych detí a ich rodín. Získala si ich svojou bezprostrednosťou a množstvom veľmi pútavých a veselých zážitkov z komunitnej práce s Rómami, za svoju dlhú prax ich má naozaj veľa. „Na akadémii ma najviac zaujala pútavá prednáška o rómskej problematike. Spôsob, akým ju lektorka Jolka prednášala bol pre mňa strhujúci“, hovorí Maťka.

Teória vzťahovej väzby, ktorá zdôrazňuje potrebu bezpečného a stabilného vzťahu s blízkou osobou je významná téma Anjelskej akadémie. Študenti si uvedomujú závažnosť svojho poslania – ponúknuť deťom odlúčeným od rodičov priateľstvo. Prváčka Lucka z Nitry berie túto tému tiež veľmi vážne: „Úsmeváčkou som sa rozhodla stať preto, lebo som vyrastala v milujúcej rodine a keď vidím deti okolo seba, ktoré vyrastajú bez nej, cítim, že je moja povinnosť pomáhať im aspoň tak, že budem ich Anjelom. Aj keď viem, že im nikdy nenahradím rodinu, chcem aby vo mne našli človeka, na ktorého sa vždy môžu spoľahnúť.“

Aj tohtoročná Anjelská akadémia sa uskutočnila vďaka dlhoročnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia.

AA jesen 2017 2 AA jesen 2017 3 AA jesen 2017 4AA jesen 2017 5

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.