Я студент з України і мені потрібна допомога

Víťazstvom slovenského družstva sa skončil Jubilejný 20.ročník Medzinárodných športových hier detí z detských domov, ktorý sa konal v sobotu 5. júna 2010 v Športovom areáli Fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave. Zúčastnilo sa na ňom 71 detí z Českej republiky, Maďarska a Slovenska, ktoré súťažili v atletike, minifutbale a volejbale. Šancu reprezentovať na tomto tradičnom podujatí detských domovov využilo 32 slovenských detí, 18 českých a 21 maďarských.

K prvému miestu našej reprezentácie prispeli predovšetkým víťazstvá slovenských domovákov v bežeckých disciplínach, ale aj hode guľou, či kriketovou loptičkou. Na druhom mieste skončilo české družstvo a tretie bolo maďarské družstvo.

Najlepší slovenskí športovci postúpili na medzinárodné stretnutie detí z detských domovov z celoslovenského kola, ktoré sa konalo pred týždňom na rovnakom mieste, v Športovom areáli Fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave, za účasti 117 detí z 28 detských domovov.

Celoslovenskému kolu predchádzali tri regionálne kolá, ktoré zorganizovali detské domovy s podporou generálneho sponzora projektu športových hier – spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. Spolu sa ich zúčastnilo 348 detí z 27 detských domovov. Deti z regiónu západného Slovenska súťažili v Detskom domove Trenčín – Zlatovce 21. mája 2010, deti zo stredného Slovenska v Detskom domove Maurícius v Kremnici 14. mája 2010 a deti z východného Slovenska v Detskom dome Spišské Vlachy – 8. mája 2010.

Budúci ročník Medzinárodných športových hier detí z detských domov sa uskutoční v Maďarsku. Športové podujatia tohto druhu spestrujú život detí v detskom domove, upevňujú ich charakterové vlastnosti a zlepšujú fyzickú kondíciu. Deti majú aj možnosť komunikovať v cudzom jazyku.

,,Športové majstrovstvá umožňujú deťom z detských domovov rozvíjať ich schopnosti a vôľové vlastnosti. Je to jedinečné podujatie, na ktorom sa už 20 rokov stretávajú deti z detských domovov a nadväzujú pritom nové priateľstvá. Medzinárodný rámec podujatia a šanca dostať sa naň deti veľmi pozitívne motivuje. Športový duch hier a súťaživosť zohrávajú pozitívnu úlohu pri vývoji detí, pestujú v nich cieľavedomosť a zdravú túžbu po splnení svojich snov,“ povedala Mária Périová zo Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Táto spoločnosť spolu s Úniou pracovníkov detských domovov majstrovstvá spoluorganizuje.

Ing. Jozef Mokrý, manažér vonkajších vzťahov spoločnosti Nestlé Slovensko k tomu dodal: ,,Nestlé Slovensko podporuje zdravý a aktívny životný štýl, ku ktorému patrí aj športovanie. Sme radi, že sme mohli prispieť k tomu, že mladí ľudia zažívajú atmosféru veľkých podujatí a športového súťaženia. Pre takmer 350 detí z detských domovov je aj táto akcia príležitosťou rozvinúť svoj talent a motivovať rozvoj osobnosti. Dúfame, že ich to povzbudí aj v ďalšom živote pri realizácii svojich zámerov. Okrem majstrovstiev detí z detských domovov Nestlé podporuje aj ďalšie podujatia zamerané na podporu fyzickej aktivity školských detí. Patria k nim Nestlé Basket Cup – školský basketbalový pohár a ORION Florbal Cup“.

Fotky na Facebooku 🙂 – TU

Športové hry s Nestlé

Foto – regionálne kolo – DeD Zlatovce

Najlepší slovenskí športovci a športovkyne z detských domovov si svoje sily zmerajú na 20. Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov, ktoré sa konajú v Športovom areáli Fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave, Lafranconi 5. júna, opäť so začiatkom o 9.00 hod. Na medzinárodných hrách sa zúčastnia deti z detských domovov z Čiech, Maďarska a Slovenska.

Foto – regionálne kolo – DeD Zlatovce

Športové majstrovstvá sú jedinečným podujatím, na ktorom sa už 20 rokov stretávajú deti z detských domovov, zlepšujú svoje danosti a nadväzujú nové priateľstvá. „Teší nás, že aj deti z detských domovov majú súťaž, ktorá rozvíja ich schopnosti a vôľové vlastnosti,“ povedala Mária Périová zo Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Foto – regionálne kolo – DeD Zlatovce

Generálnym sponzorom projektu športových hier je spoločnosť Nestlé Slovensko, s.r.o. „,Sme radi, že aj s našou podporou môže vyše 400 detí z detských domovov zažiť krásnu atmosféru športového súťaženia. Rozvíjajú svoje schopnosti, realizujú zdravý pohyb na čerstvom vzduchu a nadväzujú nové priateľstvá. Nestlé Slovensko podporuje zdravý a aktívny životný štýl, ku ktorému patrí i športovanie, “ povedal Jozef Mokrý, manažér vonkajších vzťahov spoločnosti Nestlé Slovensko.

Srdečne pozývame všetkých, ktorým je šport blízky, aby prišli deti povzbudiť.
Záujemcovia z radov novinárov si môžu počas podujatí voľne nakrúcať zábery a fotografovať, pokiaľ budú mať záujem o vyjadrenia na mikrofón, k dispozícii im budú zástupcovia organizátorov, ktorými sú Únia pracovníkov detských domovov, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Nestlé Slovensko.

V prípade potreby Vám ďalšie informácie poskytne: Andrea Hajdúchová – 0908 700 857 alebo Mária Périová – 0903 781 774.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.