Я студент з України і мені потрібна допомога

Slovensko má talent aj v detských domovoch a náhradných rodinách! Svoje nadanie v spievaní, tancovaní, hraní na hudobné nástroje a v inej umeleckej činnosti môžu deti predviesť v rámci projektu Najmilší koncert roka 2009.

Každý účastník absolvuje regionálne kolo vo svojom kraji. Celoslovenská prehliadka sa uskutoční v Bratislave dňa 4.6.2009. Na účastníkov projektu ako aj divákov čaká v Divadle Aréna príjemné prostredie, zaujímaví hostia a atraktívny program.

Bratislava – 4.6.2009 Divadlo Aréna

Trnava – 19.4.2009 Aula prof. Čabelku

Nitra – 26.4.2009 Staré divadlo v Nitre

Banská Bystrica – 17.5.2009 Komorné divadlo Európskeho kultúrneho centra v Bansk. Bystrici

Žilina – 18.4.2009 Bábkové divadlo Žilina

Prievidza – 25.4.2009 Dom kultúry

Košice – 5.4.2009 Dom umenia

Prešov – 9.5.2009

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.