Я студент з України і мені потрібна допомога

4. júla 2013 sme v Bratislave pripravili v rámci Výchovného skupinového programu pre deti a ich rodičov malé prekvapenie.  Na obed sme im totiž navarili teplú polievočku. Pre deti zeleninovú a pre rodičov ruský borsč. Obed bol súčasťou programu jednodňového skupinového stretnutie pre rodiny v rámci opatrenia  SPOaSK v Bratislave I a Bratislava V.

Touto polievkou pre deti a rodičov sme chceli poukázať hlavne na to, že deti by  mali mať denne jedno teplé jedlo. Polievku sme navarili doma a na Úsmeve sme si ju ohriali. Každému chutilo, niektoré deti boli aj na dupľu, jeden dokonca 5 krát 🙂

Ostatný program bol venovaný spoznávaniu sa, keďže sa rodiny videli pokope po prvý krát.  Najprv boli pokope rodičia s deťmi a za úlohu mali pomenovať pozitíva svojej rodiny. No, nebolo to ľahké a rodiny s tým mali problémy. „Často krát vníma okolie tieto rodiny negatívne a preto majú aj oni problém v sebe nájsť pozitívum“ povedala Emília Bezáková, koordinátorka projektu.

Po spoločnom programe sa delt a rodičia rozdelili do skupín a každá skupina mala vlastný program. Program pre deti bol zameraný na samospoznávanie sa. Prostredníctvom rôznych hier deti v sebe objavovali svoje vlastnosti, či kladné alebo záporné.
Rodičom sa venovala naša psychologička a pracovali najmä na sebadôvere rodičov. Cieľom bolo, aby si rodičia uvedomili, že sú pre deti, ako rodičia, nesmierne dôležitý a aby našli v dôveru v seba samých.
Na konci pracovali rodinky opäť spolu a ich úlohou bolo vytvoriť si rodinný erb. „Bolo milé vidieť ako sa deti, ktoré boli spočiatku uzatvorené, zapájali a kreslili, maľovali, tvorili svoj erb spoločne so svojimi rodičmi“ dodáva Emília Bezáková.

O projekte:
Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program zameraný na rozvoj sociálnych zručností a spoločenských návykov u detí, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou formou, celodennou formou, a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa.

Viac o projektu TU.

Deň s polievkou:

  deti polievka 2013 003   deti polievka 2013 004

Erby:

rodiny erby 001   rodiny erby 002   rodiny erby 003   rodiny erby 005   rodiny erby 005

Tomáš Cehlár

 

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.