Я студент з України і мені потрібна допомога

„Človek obklopený priateľmi je šťastnejší, rovnako ako dieťa obklopené ľuďmi, ktorým na ňom záleží.“ Toto motto vymysleli naši anjeli ako symbolické motto Anjelskej akadémie. V marci sme zrealizovali zimný semester ďalšieho ročníka Anjelskej akadémie, ktorá je v roku najväčším vzdelávacím stretnutím našich dobrovoľníkov – anjelov.

Tohtoročný vysoký záujem nových anjelov o vzdelávanie prostredníctvom Anjelskej akadémie nás milo prekvapil. Počas víkendu 17. – 19.3.2017 v Starej Turej absolvovalo AA 48 nových prvákov a 17 druhákov. 

AA 2017 3Anjeli si počas stretnutia vypočuli lektorov i odborníkov, súčasťou programu sú aj zážitkové aktivity. Tie môžu využiť napríklad počas celého roka, kedy sa venujú deťom z detských domovov, náhradných rodín a rodín v kríze a organizujú pre ne rôzne aktivity. Úsmev ako dar sa teší tohtoročnému vysokému záujmu nových anjelov a zo spätnej väzby vieme, že aj Anjeli sa už teraz tešia na letný semester.

Prednášajúci hovorili o hodnotách, význame vzťahovej väzby pre dieťa, o sociálnej práci s rodinou, ale nevyhli sa ani téme spätnej väzby, ktorá je dôležitá aj pre našich dobrovoľníkov. Samozrejme mali pripravené aj zážitkové aktivity. Dlhoročná lektorka Gina: „Osobne sa na príprave a realizácii Anjelskej akadémie angažujem preto, že ju považujem za svoje „dieťa“. Keď som bola v úplných začiatkoch oslovená v rámci vytvorenia osnov, skrípt a celkovej tvorby programu, považovala som to za veľkú výzvu. Potrebu vzdelávania ľudí vstupujúcich do života detí vyrastajúcich v detských domovoch som už vtedy považovala za veľmi aktuálnu, a postupom rokov a práce s tými deťmi ju považujem za neskonale potrebnú.

AA 2017 6Anjelský program je efektívnym nástrojom na prevenciu sociálno-patologických javov u ohrozenej skupiny detí a mládeže. Anjeli pomáhajú deťom zmysluplne tráviť voľný čas, sú pre nich príkladom zdravého spôsobu života. Dobrovoľník – Anjel je pre dieťa v detskom domove či v krízovej rodine kamarátom, dôverníkom, radcom v ťažkých chvíľach. Medzi dobrovoľníkmi sú študenti stredných a vysokých škôl, ale aj ženy či muži, ktorí majú vlastné deti a rozhodli sa venovať čas deťom v detských domovoch. Mnohí dobrovoľníci sami prežili detstvo v detskom domove.

AA 2017 5

Lektorka Gina začínala na úsmeve ako anjel. „Mne osobne Anjelská akadémia dáva veľa, neustále zvyšovanie lektorských zručností, napredovanie v tematike, dopĺňanie informácii, tvorba nových aktivít. Rovnako ako aj neustále učenie sa a napredovanie v práci s deťmi z detských domovov, nakoľko stále vystupujú do popredia nové a aktuálne potreby. Tak isto je to aj kontakt s ľuďmi, ktorí majú rovnaký cieľ ako ja, stretnutia, radosť, zábava, zdieľanie skúseností.“

Anjelskú akadémiu by sme nemohli realizovať bez dlhodobého a stabilného partnerstva s Nadáciou Volkswagen Slovakia. Vďaka tomuto dlhodobému partnerstvu má naše vzdelávanie systémový a dlhodobý charakter.
ĎAKUJEME 🙂

nadacia volkswagen

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.