Я студент з України і мені потрібна допомога

Viac ako sto dobrovoľníkov sa stretne v dňoch 3.-5. septembra na Duchonke. Vypočujú si prednášky odborníkov a ukončia ďalší semester Anjelskej akadémie.

Dobrovoľnícky – anjelský program je jedným z pilierov Spoločnosti Úsmev ako dar. Anjeli navštevujú deti v detských domovov, v náhradných rodinách a v rodinách v kríze, vypĺňajú im voľný čas, pomáhajú s učením, organizujú pre ne výlety či tábory.

Dobrovoľníci musia absolvovať Anjelskú akadémiu – vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Certifikát jej absolventov potvrdzuje, že majú vedomosti o špecifických potrebách detí v detských domovoch, poznajú sociálne zákony a získali zručnosti, ktoré im umožňujú pracovať s deťmi a budovať s nimi pevné a pozitívne väzby.
V minulom roku (2009) zorganizovali anjeli pre deti spolu 1 216 podujatí.

„Anjelský program je efektívnym nástrojom na prevenciu sociálno-patologických javov u ohrozenej skupiny detí a mládeže. Anjeli pomáhajú deťom zmysluplne tráviť voľný čas, sú pre nich príkladom zdravého spôsobu života. Dobrovoľník – Anjel je pre dieťa v detskom domove či v krízovej rodine kamarátom, dôverníkom, radcom v ťažkých chvíľach,“ povedala Katarína Hlavandová, manažérka Anjelského programu v Spoločnosti Úsmev ako dar.

Počas stretnutia na Duchonke si anjeli vypočujú prednášky o profesionálnom a náhradnom rodičovstve, získajú informácie o motivačných hrách pre deti, budú si vymieňať skúsenosti s prácou s deťmi a dozvedia sa tiež, ako zvládať syndróm vyhorenia, ktorý sa ani im nevyhýba.
Medzi dobrovoľníkmi sú študenti stredných a vysokých škôl, ale aj ženy či muži, ktorí majú vlastné deti a rozhodli sa venovať čas deťom v detských domovoch. Mnohí dobrovoľníci sami prežili detstvo v detskom domove.

Ak máte záujem stretnúť sa s dobrovoľníkmi, kontaktujte Andreu Hajdúchovú: 0910 781 775 alebo Katarínu Hlavandovú: 0903 781 702.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.