Я студент з України і мені потрібна допомога

15 chlapcov z Dunajskej Stredy s problémovým správaním a ich rodiny sa od mája až do novembra 2014 budú stretávať s našimi sociálnymi pracovníčkami v rámci výchovno-skupinového programu. Odborníci Úsmevu ako dar ponúkli Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede najkvalitnejší návrh programu, a tak získali možnosť týchto chlapcov po určitý čas sprevádzať. Cesta, na ktorej budú ich sprievodcami, mentormi i priateľmi, by mala viesť k ozdraveniu ich rodinného prostredia a k odstráneniu negatívnych sociálnych návykov u týchto detí.

Projekt sa začal už v apríli, kedy sa uskutočnila prípravná fáza práce s rodinami. Počas nasledujúcich siedmych mesiacov čaká chlapcov a ich rodiny ďalších 5 skupinových stretnutí, každé v trvaní 6 hodín, spoločný víkendový pobyt pre rodičov s deťmi, víkendový pobyt zvlášť pre deti, a napokon týždenný výchovno-rekreačný pobyt pre deti. Toľko priestoru majú naši odborníci k dispozícii, aby v spolupráci s chlapcami, ich rodičmi a blízkymi upravili ich problematické správanie a dosiahli želanú pozitívnu zmenu. 

Dôvody, pre ktoré boli chlapci do výzvy úradu práce zaradení, sú obligátne: záškoláctvo, problémové správanie, nerešpektovanie autority, drobná priestupková činnosť. Zatiaľ ešte k žiadnej tragédii nedošlo, ale plocha, po ktorej sa chlapci začali kĺzať, je povážlivo naklonená. Preto ich treba „podchytiť“ čím skôr a ponúknuť im alternatívne modely správania a pevnejšie zázemie, ktoré im dokáže vymedziť hranice i poskytnúť potrebnú oporu.

Projekt budú zabezpečovať naše sociálne pracovníčky a psychologička Andrea Hudeková, Zuzana Slezáková, Beáta Danišová a Barbora Hofferiková. Koordináciu celého projektu má na starosti Emília Bezáková.

Zuzana Spiessová, predsedníčka trnavskej pobočky Úsmevu ako dar, ktorá projekt realizuje, na margo rozbiehajúcej sa spolupráce uviedla: „V prvom rade sme si museli poradiť s rečovou bariérou, pretože niektorí z klientov neovládajú slovenčinu natoľko, aby s nami mohli voľne komunikovať. Preto sme pre tento projekt vybrali sociálne pracovníčky, ktoré ovládajú maďarčinu a dokážu preklenúť tú prvotnú, v tomto prípade jazykovú odlišnosť.“

Každé skupinové stretnutie sa bude začínať spoločnou aktivitou detí a rodičov, a rovnako tak aj končiť. Utužovanie spolupatričnosti detí s rodičmi, rozvíjanie vzájomného porozumenia, stanovenie vzťahového poriadku a kompetencií v rodine je základom pre jej ďalšie samostatné fungovanie. V usporiadanom, pevnom a zároveň chápajúcom prostredí budú môcť títo chlapci nájsť to, čo tak naliehavo potrebujú – usmernenie i pochopenie.

„Prekvapilo ma, ako jasne majú rodičia detí zadefinované svoje očakávania. Vedia presne, čo chcú. Napríklad, aby ich deti dokončili školu. Našou úlohou je posilniť ich v tom, aby svoje zámery dokázali aj uskutočniť. A na to potrebujeme u detí i rodičov rozvinúť dlhodobú motiváciu, ktorá nahradí ľahostajnosť alebo len vlažný, chvíľkový záujem,“ dodáva Zuzana Spiessová.

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.