Я студент з України і мені потрібна допомога

V centrále Úsmevu ako dar v Bratislave sme 27. 4. t.r. privítali milú návštevu z Chorvátska: sestry z karmelitánskeho kontemplatívno-apoštolského rádu Božského srdca Ježišovho – Kristínu Piškovičovú a Katarínu Piškovičovú spolu s Petarom Krešimirom Hodžičom, ktorý v rámci Chorvátskej biskupskej konferencie zodpovedá za problematiku rodín.

Chorvátski hostia sa prišli oboznámiť s procesom transformácie detských domovov, ktorý na Slovensku úspešne pomáhala realizovať práve organizácia Úsmev ako dar. Spomínané rehoľníčky totiž spravujú v Záhrebe dva detské domovy – pre mladšie i staršie deti a tejto činnosti sa kontinuálne venujú už 90 rokov. Nasledujú tak rozhodnutie svojej zakladateľky Marie Terézie Tauscherovej a venujú sa deťom a tiež starým ľuďom. Hostia ocenili systém profesionálneho rodičovstva, ktorý na Slovensku funguje, prácu s biologickou rodinou detí z detských domovov, ale aj dôraz, ktorí pro-life organizácie kladú na ochranu života.

Za inšpiratívne označili aj vytváranie sietí pre rodiny v záujme spolupráce viacerých organizácií. „Keďže Slovensko a podobne aj Chorvátsko niekoľko desaťročí žili v podobnom systéme, je pre nás výmena skúseností veľmi inšpiratívna, potrebná a pozitívna,“ zhodnotil stretnutie predseda SPDDD Úsmev ako dar Jozef Mikloško. Po návšteve našich priestorov si hostia našli čas aj na prehliadku Bratislavského hradu a Katedrály sv. Martina. Zaujalo ich, že práve na hrade sa prežila časť svojho detstva dcéra kráľa Ondreja II. Alžbeta Uhorská- Durínska, ktorá je dnes patrónkou rehole alžbetínok a bola svätorečená.

A. Eliášová, foto: autorka

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.