Я студент з України і мені потрібна допомога

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v spolupráci s  Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Spoločnosťou priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar, ocenilo v stredu, 25. 9. 2013 v historickej budove NR SR v Bratislave zamestnancov detských domovov, pracovníkov neštátnych akreditovaných subjektov a pracovníkov oddelení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

Ocenenie za významný prínos pri obnove rodiny si prebralo 16 pracovníkov detských domovov, 8 zamestnancov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPOD a SK) a 4 zamestnanci akreditovaných mimovládnych subjektov.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa rozhodol nadviazať na každoročné oceňovanie pracovníkov detských domovov spoločnosťou Úsmev ako dar a založiť tradíciu ocenenia, ktoré si bude všímať a vyzdvihovať aj prácu odborníkov z oddelení SPOD a SK a neštátnych organizácií. Všetci títo ľudia sa spoločne starajú o bezpečie ohrozených detí a sprevádzajú rodiny v kríze v procese ozdravenia, aby dokázali svoju nepriaznivú sociálnu situáciu zlepšiť a aj naďalej sa o svoje deti primerane starať.  

Svoje uznanie pracovníkom s ohrozenými deťmi a ich rodinami prišiel vyjadriť aj predseda vlády SR Róbert Fico. Vzhľadom na to, že v oblasti starostlivosti o deti výrazne prevažujú ženy, vyjadril svoje špeciálne poďakovanie práve im. Po premiérovi sa oceneným i publiku prihovorili: minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič a predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

Jozef Mikloško uviedol, že práve tento rok si pripomíname 250. výročie založenia prvého detského domova (vtedy sirotinca) na území dnešného Slovenska v obci Tomášikovo a stručne zrekapituloval históriu sociálnoprávnej ochrany detí,  ktorá sa u nás vyvíjala postupne, vychádzajúc z rôznych historických kontextov.

„V každom systéme, v každej dobe je pri starostlivosti o deti, ktoré stratili to najcennejšie – vlastnú rodinu, najdôležitejší ľudský prístup. Ak je vzťah pomáhajúcej osoby k dieťaťu úprimný a kvalitný, má šancu mu pomôcť, a to dlhodobo. Ak kvalitný nie je, potom aj pomoc pre dieťa zostane len formálna. Práve osobný vzťah je to, čo by mala každá reforma systému náhradnej starostlivosti brať do úvahy. A preto dnes oceňujeme ľudí, ktorí to dokážu. Dokážu poskytnúť opusteným a ohrozeným deťom svoj nefalšovaný záujem, lásku a podporu,“ uvádza Jozef Mikloško.

Slávnostným večerom sprevádzala hostí Katka Brychtová, ktorá sama vyštudovala sociálnu prácu a má k tejto profesii veľký rešpekt a úctu. O program sa okrem pôsobivej Anity Soul postarali aj deti z detských domovov. Piati súrodenci Karolovci z detského domova v Spišskom Štiavniku vystúpili s vlastnými skladbami, ktoré si sami skomponovali i interpretovali. Deti z detského domova Trenčín – Zlatovce predviedli divadelnú etudu „O repke“.
Zazneli aj hlasy tých najpovolanejších, ocenených pracovníkov. Za zamestnancov oddelení SPOD a SK sa prítomným prihovorila Mgr. Matina Kocúrová z úradu práce v Nitre, za pracovníkov akreditovaných subjektov Radoslav Dráb z košickej pobočky Úsmevu ako dar a za pracovníkov detských domovov psychologička PhDr. Anna Nagyová z detského mestečka Trenčín – Zlatovce.

„Pre mňa má toto ocenenie veľký zmysel. Neberiem ho na ľahkú váhu, skutočne ho pociťujem ako morálne uznanie za moju dlhoročnú prácu. Som v detskom domove už štvrté desaťročie a musím povedať, že ľudia, ktorých mám okolo seba, odvádzajú každý jeden deň poctivý a obetavý kus roboty. Preto ma to ocenenie tak potešilo, dokonca vyvolalo až takú bázeň,“ hovorí Anna Nagyová, ktorá spolu s kolegami mohla pri príležitosti oceňovania znovu precítiť a oživiť hodnotu ich náročnej, no zmysluplnej práce.

cena ministra 2013 002cena ministra 2013 003cena ministra 2013 004cena ministra 2013 006cena ministra 2013 007cena ministra 2013 008cena ministra 2013 010cena ministra 2013 011cena ministra 2013 012cena ministra 2013 013cena ministra 2013 014cena ministra 2013 015cena ministra 2013 018cena ministra 2013 020cena ministra 2013 022cena ministra 2013 023

 

Mediálny servis:
Mgr.art. Slavka Liptáková, ArtD.
PR manažérka
mob: 0903 781 744

www.usmev.sk

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.