Я студент з України і мені потрібна допомога

Úsmev ako dar v spolupráci s Nadáciou DeDo a ďalšími partnermi buduje sieť Centier pomoci Dorka, v ktorej rodiny s deťmi v ťažkých životných situáciách a mladí dospelí, nachádzajú strechu nad hlavou, odbornú pomoc a poradenstvo. Prvé centrum slúži rodinám od roku 2007 a od svojho založenia pomohli Centrá Dorka viac ako 150 rodinám s takmer 300 deťmi, takmer 200 mladým dospelým po opustení detských domovov a dočasne poskytlo útočisko takmer 300 deťom v krízovom stredisku.

Bytové jednotky Centra Dorka v Košiciach, ktoré pomáha rodinám a deťom v kríze, nedokázali ponúknuť dostatok úložných priestorov. Vďaka finančnej podpore Nadácie EPH sme zakúpili 6 vstavaných skríň pre matky s deťmi.

Nový kotol v Centre Dorka v RužomberkuCentrum Dorka v Ružomberku bolo otvorené v júni tohto roka a s príchodom jesene a zimy bolo nutné riešiť nový kotol, aby bolo v centre teplo a zároveň, aby sme znížili vysoké vykurovacie náklady. Vďaka podpore Nadácie EPH bolo možné zakúpiť kondenzačný kotol, zabezpečiť vyvložkovanie komína a zariadiť technickú miestnosť.

Tieto projekty sa uskutočnili vďaka podpore z Nadácie EPH.

Nadacia EPH

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.