Я студент з України і мені потрібна допомога

Košice – Vo veľkých očiach býva veľa strachu. Zo spomienok, aj z budúcnosti. ′Pre malých ľudí s veľkými očami′ je programom pre deti vyrastajúce v náhradných rodinách, ktoré sa v bežnom živote často nevedia zaradiť, pretože majú za sebou negatívne zážitky na úrovni dospelých a pozitívne zážitky na úrovni bábätka. Túto ich vnútornú nerovnováhu sa chceme pokúsiť zosúladiť prostredníctvom práce v rámci rovesníckych skupín detí z náhradných rodín.

Na základe skúsenosti predpokladáme, že ak sa deti vyrovnávajúce sa so stratou svojej pôvodnej rodiny ocitnú v prostredí rovesníkov s rovnakou skúsenosťou, dokážu sa od vedením lektora tejto témy dotknúť a už pre nich nie je natoľko ohrozujúcou. Na pravidelných stretnutiach sa medzi deťmi vytvoria vzťahy, ktoré im dodajú pocit, že za niečo stoja a dokážu ich podržať v najťažších chvíľach vnútorného dozrievania. Zároveň pomáhame náhradným rodičom, ktorí potrebujú veľa podpory na to, aby dospievanie takéhoto dieťaťa zvládli.

Projekt sme vďaka podpore mesta Košice a Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska, úspešne odštartovali hneď dvoma letnými tábormi:

• Prvý bol zameraný na teenagerov z náhradných rodín, ktorí sa v počte 10 detí (vo veku 13-15 rokov) spolu s 5 dobrovoľníkmi stretli začiatkom augusta na 5 dňovom pobyte na Dobšinskej Maši. Cieľom tábora bolo prostredníctvom zážitkových aktivít spoznať bližšie sám seba aj ostatných. Podarilo sa nám posilniť vzájomné vzťahy medzi deťmi a prebrať mnoho zaujímavých tém, ktoré mladých ľudí v tomto veku zaujímajú.

• Druhý tábor pre mladšie deti vyrastajúce v náhradných rodinách (vo veku 8 mesiacov-8 rokov) sme realizovali prímestskou dennou formou. 15 detí sa za prítomnosti svojich mám týždeň stretávalo každý deň v rodinnom dome v Košiciach na celodennom programe zameranom na zábavu, osobnostný rozvoj, ale najmä na posilnenie ich vzájomných vzťahov. Deti si mohli vyskúšať jazdu na koni, pečenie chleba, stavanie hradu a mnoho iných výtvarných a hrových aktivít. Najväčšej obľube sa tešila obrovská nafukovacia šmýkalka (za ktorú ďakujeme Zuzke Štefánkovej), bazény a pieskovisko, kde mohli deti len tak spolu byť a vyblázniť sa. Pre náhradné mamy bol prímestský tábor miestom, kde si mohli vymeniť skúsenosti s výchovou prijatých detí, nájsť porozumenie a povzbudenie a stráviť týždeň spolu s deťmi inak, mimo vychodených koľají všedných dní.
Projekt pokračoval pravidelnými mesačnými stretnutiami obidvoch cieľových skupín. Mladšie deti sa vídali počas svojpomocných skupín pre náhradné rodiny, ktoré sa konali tretiu sobotu v mesiaci, kde bol pre nich pripravený samostatný program, kým sa dospelí venovali svojim témam. Teenageri mali naplánované svoje vlastné každomesačné stretnutia s dobrovoľníkmi naplnené zážitkovými aktivitami, aby sa vytvorené vzájomné putá posilňovali a upevňovali.

Katarína Ontková, autorka a koordinátorka projektu

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.