Я студент з України і мені потрібна допомога

Na Úsmeve v Bratislave sme otvorili voľnočasový klub pre deti z ohrozených rodín a nízkopodnetného sociálneho prostredia. Klub sa bude konať raz do týždňa a je určený pre deti a mladých ľudí vo veku od 5 do 18 rokov. Venovať sa im bude sociálna pracovníčka, Archanjelka nášho Anjelského programu Jana Holická, vždy v sprievode niekoľkých dobrovoľníkov.  

Prvé stretnutie sa konalo vo štvrtok 6. marca a hneď na úvod sa tu zišlo 18 detí. Už tento sľubný záujem svedčí o potrebe detí vyhľadávať nové podnety, ktoré by im ponúkli aktivity mimo ich každodenného rámca. A práve to by malo byť cieľom klubu – naučiť deti zmysluplne tráviť voľný čas a inšpirovať ich k tvorivosti, ktorá by bol alternatívou k iným, menej obohacujúcim činnostiam.

„Na prvom klube sme sa snažili od detí zistiť, čo by ich zaujímalo, aby sme im mohli vyjsť v ústrety. Je pre nás dôležité udržať ich záujem a chuť navštevovať klub pravidelne. Len tak budeme môcť s deťmi nadviazať plnohodnotný vzťah a priniesť im nielen zábavu, ale aj zdravé impulzy pre budúcnosť,“ hovorí Jana Holická.

Menšie deti boli, už tradične, oveľa spontánnejšie, chrlili nápady jeden za druhým. Väčšinou sa týkali výtvarných aktivít a spoločenských hier. Staršie deti boli opatrnejšie. Potrebovali viac času na to, aby sa uvoľnili, otvorili a napokon i prejavili. Naša sociálna pracovníčka ich povzbudila rozhovorom, v ktorom sa zaujímala o to, ako žijú, čo ich teší a aké témy v sebe nosia. Nakoniec spoločne dospeli k tomu, že by ich zaujímal predovšetkým film. Nielen ako divákov, ale aj ako amatérskych filmárov. Do programu v klube teda určite zaradíme natáčanie krátkych filmových situácií a premietanie snímok, ktoré vnímavosť mladých ľudí môžu rozvinúť. Jana Holická uvažuje aj o tom, že niektoré kluby budú špeciálne pre malých a iné pre veľkých. No je presvedčená, že zmiešaná skupina bude pre obe vekové kategórie prínosom.

„Starší sa naučia mať zodpovednosť sa mladších. A tí malí budú mať vedľa sebe niekoho, kto ich potiahne a poslúži im ako vzor.“
Potrebnou súčasťou stretnutia bolo aj to, že sa stanovili pravidlá, ktoré sa všetci zaviazali rešpektovať. Spoločne ich potom spísali na „klubovú listinu“, čím položili základ vzájomných ohľaduplných vzťahov.  No a posledným krokom k skutočnému oživeniu klubu bolo už len pomenovanie klubu. Padali rôzne námety, ale najviac deti predbežne zaujal názov „blublelogy“ – veda o bublinách. Či to tak aj zostane, si deti majú premyslieť do budúceho stretnutia.

„Je to ich klub, preto by si ho mali pomenovať podľa seba. Tak ako im to vyhovuje a ako sa im to páči. Ak mu dajú meno sami, budú to považovať za čosi vlastné, za priestor, kam patria. A to je podstata veci – vytvoriť pre nich chránený, podnetný a priateľský priestor,“ vysvetľuje Jana Holická.

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.