Я студент з України і мені потрібна допомога

Začal sa Nový rok 2012. No dovoľte nám ešte zaspomínať si na príbehy ľudí, ktorým sme mohli pomôcť. Začína sa takisto obdobie, kedy máte opäť možnosť prispieť neziskovým organizáciám a poukázať tak Vaše 2% z daní na charitatívne účely. Z minulého roka platí zmena pre právnické osoby, ktoré môžu poukázať 1,5% z daní a 2% z daní ostáva pre fyziské osoby. Ďakujeme vopred všetkým, ktorí sa rozhodnú tieto percentá venovať našej Spoločnosti Úsmev ako dar. ktorá vďaka nim robí všetko preto … aby každé dieťa malo rodinu.

Príbehy, ktoré napísal život … ľudia, ktorým sme aj vďaka 2% vedeli pomôcť.

Števka, odchovankyňa detského domova

Števka opustila brány detského domova v Hostoviciach pred 10 rokmi. Keď sa s rastúcim bruškom ocitla pred pár mesiacmi na ulici, požiadala nás o pomoc. Dve staršie deti jej odobrali do krízového strediska, o mesiac sa jej malo narodiť ďalšie dieťatko, ostala bez domova, finančných prostriedkov. Bála sa, že príde aj o to tretie dieťa. Začala sa spolupráca…. Dnes žije Števka so všetkými svojimi troma deťmi v zariadení núdzového bývania v Košiciach, učí sa starostlivosti o deti, samostatnosti, hospodáreniu. Je šťastná, že jej deti vyrastujú pri nej, že sú spolu, že mala v najťažších chvíľach niekoho, kto jej pomohol.

 

Krízové stredisko Dorka – Rožňava

KS RožňavaUž dva roky v spolupráci so sestričkami Saleziánkami poskytujeme pomoc a starostlivosť deťom v ohrození v Krízovom stredisku Dorka v Rožňave. V tomto krízovom stredisku v prostredí blízkom skutočnej rodine sme prechodným domovom pre 10 detí, ktoré čakajú na úpravu nevhodných rodinných podmienok u nich doma, v ich biologickej rodine.

 

 

 

Rodina Zacharová

Zacharovci

Rodina Zacharová má štyri vlastné deti. Nachádzajú sa v ťažkých životných podmienkach a preto sa im snažíme byť nápomocní. Obaja manželia sú veľmi pracovití a pomohli nám už pri mnohých svojpomocných prácach. Aj takto sa snažíme udržať deti vo svojich vlastných rodinách. Pretože pre rodiča a dieťa nie je nič horšie ako ich rozdelenie a to len z dôvodu nedostatku financií.

 

 

Pomôžte nám, aby bolo aj tento rok takýchto príbehov so šťastným koncom čo najviac.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.