Я студент з України і мені потрібна допомога

Za Sociálny čin roka 2021 29. septembra udelil minister práce, sociálnych vecí a rodiny 23 klasických a 4 špeciálne ocenenia za pomoc deťom a rodinám na ukrajinskej hranici po vypuknutí vojnového konfliktu. Ocenenia prevzali kolektívy oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a vedenie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré pôsobia v Humennom a Snine, Košiciach, Michalovciach a Trebišove.

Ocenenie Sociálny čin roka sa udeľuje od roku 2003 v troch kategóriách, v dvoch kategóriach boli ocenení aj naši kolegovia, Monika Szatványiová a náš dlhoročný priateľ, kolega a dobrovoľník Rastislav Hochman.

Monike Szatványiovej sa podarilo trom stredoškolsky študujúcim študentom, ktorí boli vystavení v rámci biologickej rodiny násiliu a možno aj sexuálnemu zneužívaniu nájsť nový, bezpečný domov bez toho, aby došlo k umiestneniu detí do ústavnej starostlivosti štátu.

„Chcem sa poďakovať spoločnosti Úsmev ako dar za to, že pred 20 rokmi ma prijali do svojho kolektívu, naučili ma pomáhať druhým, veľkej trpezlivosti a vytrvalosti. Ukázali mi cestu, ako sa to dá a tou cestou ma sprevádzajú dodnes. Aj vďaka vám som včera získal ocenenie sociálny čin roka 2021 za 20 ročnú prácu so sociálne slabšími a chudobnými, za podporu mladých dospelých po odchode z centier pre rodiny, za vytváranie pracovných príležitosti pre odchovancov centier pre rodinu a klientov sociálnych centier a za prácu s ľudmi bez domova. Za to Vám patrí veľké ĎAKUJEM. Bez vtedy prejavenej dôvery a šance by som dnes určite nebol ocenený,“ hovorí Rastislav Hochman.

Za našu organizáciu sa zúčastneným prihovorili Jozef Mikloško, komisár pred deti SR, čestný predseda Spoločnosti Úsmev ako dar a Štefan Adamjak, výkonný riaditeľ Spoločnosti Úsmev ako dar.

Gratulujeme všetkým oceneným a tešíme sa, že môžeme spolupracovať s Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ústredím práce pri organizovaní tohto mimoriadneho podujatia.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.