Я студент з України і мені потрібна допомога

Už tri roky Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar úspešne spája so svojimi regionálnymi konferenciami „Mosty k rodine’’ odborníkov z oblasti práce s rodinou. Účastníci si už mali možnosť vypočuť 576 príspevkov sociálnej práce, práva, medicíny a psychológie.

„Mosty k rodine’’ sú jednodňové konferencie, ktoré prebehnú v priebehu septembra a októbra 2009 v ôsmych regiónoch Slovenska. Program pozostáva z odborných prednášok v pléne a odborných workshopov.

Témou tohtoročného IV. ročníka „Mosty k rodine’’ je sociálne práca s rodinou. Záštitu nad konferenciou opäť prevzala ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová a generálny riaditeľ Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny Ján Sihelsky. Partnerom konferencií je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Trnavská univerzita – Inštitút ochrany práva rodiny a dieťaťa a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). V rámci tém sa bude diskutovať najmä o praktických problémoch v sociálnej práci s rodinou, terénnej práce s rodinou, medicínsko – psychologických otázok (diagnostika, terapia, pohľady psychológie a psychiatrie, rodina a dieťaťom s poruchami správania, spolupráca rodina a škola, spolupráca s detského domova s biologickými rodinami detí, profesionálne a náhradné rodiny. Program bude obohatený o príspevky zo psychológie, sociológie rodiny a rodiny v kríze.

Cieľom projektu regionálnych konferencií je odborná diskusia a výmena praktických skúseností v sociálnej práci s rodinou, medzi odborníkmi v práci s rodinou, akademickými autoritami, praktikmi zo štátnej správy, akreditovaných subjektov a samosprávy. Vďaka konferenciám sa spoznávajú odborníci a organizácie, ktoré pracujú s rodinami, hľadajú spoločné cesty pomoci rodine, poukazujú na problémy, s ktorými sa stretávajú v praxi.

Termíny konferencií:

29.09.2009

Nitra

30.09.2009

Trnava

01.10.2009

Trenčín

07.10.2009

Dolný Kubín

08.10.2009

Bratislava

09.10.2009

Banská Bystrica

15.10.2009

Prešov

14.10.2009

Košice

Autor: Katarína Hlavandová, SPDDD Úsmev ako dar

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.