Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava, 26. augusta 2019 – Značka žuvačiek bez cukru Orbit dlhodobo spolupracuje s občianskym združením Úsmev ako dar na podpore znevýhodnených detí z Centier pre deti a rodiny. Tento rok už štvrtýkrát vyzýva, aby ste sa aj vy opäť zapojili a pomohli im získať toľko potrebné sebavedomie. Kampaň s názvom „Pomôžme im zažiariť“ je zameraná na pomoc dospievajúcim deťom, ktoré čaká odchod z detského domova do samostatného života. Aby do neho mladí dospelí vykročili tou správnou nohou, venuje Orbit 1% z ceny všetkých svojich produktov predaných v období od 25. augusta do 5. októbra 2019 na podporu programov uľahčujúcich vstup do dospelosti. Dobrým skutkom môžete na sociálnych sieťach zažiariť aj vy, a to pod hashtagom #pomahamzaziarit spolu s originálnym a veľavravným gestom. Viac o kampani sa dozviete na pomaham.orbitklub.sk.

Značka Orbit nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky charitatívnej kampane, ktorá Úsmevu ako dar priniesla už viac ako 65 tisíc eur. Pre deti vyrastajúce v ohrozených alebo pestúnskych rodinách či detských domovoch býva štart do života zložitejší ako pre väčšinu ich rovesníkov. Projekt „Pomôžme im zažiariť“ sa preto zameriava na podporu sebavedomia detí, ktoré je veľmi úzko späté práve s krásnym a zdravým úsmevom. Orbit sa tento rok rozhodol podporiť programy organizácie Úsmev ako dar cielených práve na osobný rozvoj, kariérne poradenstvo a vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti, alebo prípravy na rodičovstvo. Časť vybraného finančného daru poputuje tiež na služby sociálnych pedagógov a terénnych sociálnych pracovníkov.

Orbit mimo finančný dar pripravil pre deti zábavné popoludnie spolu so zapojením dlhodobého ambasádora značky Mateja „Sajfa“ Cifru, ktorý predstavil svoju nie vždy jednoduchú cestu za úspechom. Dodal tak mladým dospelým sebaistotu a motiváciu, aby sa nebáli vkročiť do dospelého života s úsmevom, išli si za svojím snom a zažiarili v oblastiach, ktoré sú im najbližšie.

„Podpora značky Orbit je pre nás v posledných rokoch veľkým prínosom a veľmi nás teší, že aj v tomto roku nás zapojila do svojho projektu „Pomôžme im zažiariť“,“ uvádza PhDr. Mária Soboličova, PhD., manažérka fundraisingu pre Úsmev ako dar, a dodáva: „Je veľmi dôležité podporovať programy venujúce sa starším deťom, ktoré už detské domovy opúšťajú a zažívajú prechod do dospelého života. To nie je jednoduché pre žiadne dieťa, nieto pre tých, ktorým pomoc neposkytne vlastná rodina. Veľmi si túto iniciatívu vážime a veríme, že sa vďaka vybraným prostriedkom podarí dodať sebaistotu do ďalšieho života čo najviac deťom.“

Značka Orbit v tomto ročníku kampane podporí programy Úsmev ako dar, ktoré deťom dlhodobo pomáhajú s integráciou do bežného života. Veľmi pozitívnym príkladom môže byť príbeh Adama a Viktórie:

AdamAdam má 19 rokov a žije v Centre pre deti a rodiny v Liptovskom Hrádku v skupine mladých dospelých. Jeho vďaka patrí najmä zamestnankyniam v zariadení za ich výchovu, podporu a vrúcnosť, ktorú mu počas všetkých rokov vkladali do rúk. Adama naučili byť sebestačným, zodpovedným aj cieľavedomým. Vo svojom voľnom čase sa aj Adam venuje deťom z detských domovov ako dobrovoľník v organizácii Úsmev ako dar. Jeho úlohou je oslovovať spoločnosti, podnikateľov za účelom vyhľadania sponzorských darov na aktivity, ktoré pomáha organizovať pre deti. Adam pracuje aj ako animátor, kde pomáha pri zabezpečovaní programu pre deti počas letných táborov a rôznych akcií. Táto práca ho nesmierne napĺňa a baví, pretože môže odovzdať deťom svoje skúsenosti, poskytnúť im pomoc, prenechať ďalej to, čo sám dostal od ľudí, ktorí mu pomáhali v jeho živote. Každú chvíľku s deťmi si užíva, lebo vie čo prežívajú.  Adam najprv študoval v Nitre na stavebnej škole v odbore kominár. Štúdium na tejto škole ho však nezaujalo, preto sa rozhodol zmeniť zameranie. Momentálne je druhákom na Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši a učí sa v odbore – kuchár. Štúdium tohto odboru ho naopak zaujíma a naplnilo jeho očakávania a aj v budúcnosti by sa Adam rád venoval tomuto povolaniu. Momentálne je Adamovou prioritou dokončiť školu, naďalej sa venovať deťom z detských domovov, a zabezpečiť si vlastné bývanie. Jedným z jeho ďalších cieľov je absolvovať kurz na získanie vodičského preukazu, ktorý by mu v budúcnosti pomohol pri hľadaní vysnívanej práce. Adam sa nebojí budúcnosti, pretože je dobre pripravený na život a má okolo seba ľudí, ktorí mu v prípade potreby vždy pomôžu , posunú ho dopredu, podporia ho pri napĺňaní jeho snov a cieľov, ktoré si stanovil.

ViktóriaViktória má 19 rokov. V Centre pre deti a rodiny (CDR) v Banskej Bystrici vyrastala od svojich 16-tich rokov. Predtým bola v Dedine mládeže. Do Banskej Bystrice bola preložená z dôvodu byť bližšie ku svojej biologickej rodine. Predtým bývala u starých rodičov, ktorí sa o ňu starali, vychovávali ju a ktorých si veľmi ctila a vážila. Žiaľ stará mama sa už o ňu nemohla starať a tak sa ocitla v Centre pre deti a rodiny. Otec žije v Čechách a nejaví záujem, s mamou sa stretáva, ale sama má veľmi ťažký život. Vo svojich osemnástich rokoch dostala od CDR (detského domova) šancu skúsiť si bývanie oddelene od ostatných a osamostatniť sa v byte mladých dospelých, kde si sami kompletne hospodária a bývajú samostatne. Život nezastaviteľne beží a musela sa rozhodnúť, ktorú cestu pre stanovené vlastné ciele si vytýči. Zamerala sa na štúdium, pretože zo svojich skúseností a rád svojho blízkeho okolia už dnes vie, že vzdelanie je tou najlepšou investíciou. Strednú školu vyštudovala v Banskej Bystrici na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, kde v júni roku 2017 ukončila a získala výučný list v odbore kuchárka. Momentálne pokračuje v maturitnom ročníku daného odboru. Medzi jej záľuby patrí hudba, lyžovanie, rada si prečíta dobrú knihu, pozrie dobrý film.

Zapojte sa spolu so značkou Orbit do projektu „Pomôžme im zažiariť“ a prispejte odrastajúcimi deťom z Úsmev ako dar k zdravému sebavedomiu. Akékoľvek žuvačky z portfólia značky Orbit môžete v období od 25. 8. do 5. 10. 2019 zakúpiť v bežnej maloobchodnej sieti. Pomôžte zažiariť, každá pomoc sa predsa počíta – aj tá vaša! Viac na pomaham.orbitklub.sk.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.