Я студент з України і мені потрібна допомога

Po trojročnej rekonštrukcii objektu v Jasove v okrese Košice – okolie Spoločnosť Úsmev ako dar v spolupráci s Rádom Premonštrátov – Opátstvo Jasov uvádza do prevádzky Sociálny dom sv. Norberta v Jasove.  Po jej dokončení vznikli v objekte štyri samostatné byty a priestor na vznik piateho bytu v budúcnosti.

Spoločnosť Úsmev ako dar získala v roku 2010 do dlhodobého bezúplatného nájmu rodinný veľko-plošný dvojdom v obci Jasov, vzdialený 27 km od mesta Košice, od Rádu Premonštrátov – Opátstvo Jasov. V priebehu nasledujúcich troch rokov za podpory opátstiev Rádu Premonštrátov v Európe a Spojených štátov amerických, detského fondu Kindermissionwerk v Aachene v Nemecku, manželky predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Jany Paškovej a niekoľkých darcov zo Slovenska prebehla rozsiahla rekonštrukcia spomínaného objektu. Po jej dokončení vznikli v objekte štyri samostatné byty a priestor na vznik piateho bytu v budúcnosti.

Filozofiou tohto nájomného sociálneho bývania je možnosť poskytnúť dlhodobejšie bývanie osamelým rodičom s deťmi alebo uceleným rodinám s deťmi po skončení krízovej intervencie poskytovanej v niektorom z našich krízových centier. Prvá rodina Urdových žije v tomto dome už od roku 2011, kedy sa podarilo uviesť do prevádzky prvý zo spomínaných bytov. Ekonomickou súčasťou filozofie je hradenie si nákladov spojených s užívaním všetkých bytov samotnými nájomcami. Je to aj hmatateľný dôkaz toho, či dokážu stáť na svojich vlastných nohách ako rodina, minimálne po ekonomickej stránke. Rodinám v tomto sociálnom dome však bude naďalej poskytované sociálne poradenstvo a intervencia v prípade potreby, nie však nepretržite, tak ako to bolo počas ich pobytu v krízových zariadeniach.

„Spolupráca nášho Rádu zo spoločnosťou Úsmev ako dar trvá už desať rokov. Naše opátstvo v Jasove je presvedčené, že pomoc rodinám v núdzi je veľmi potrebná ako prvok prevencie pred úplným zlyhaním rodiny. Preto sme sa rozhodli aj tento dom venovať na tento účel a pomôcť pri jeho rekonštrukcii“, hovorí Opát Rádu Premonštrátov Ambróz Martin Štrbák.

Jasovský opát Ambróz Martin Štrbák požehná otvoreniu Sociálneho domu sv. Norberta v Jasove v nedeľu 18. augusta 2013 slávnostnou svätou omšou o 9.00 hodine.

Autor: Michaela Sabolová, Košice

Stavba pred rekonštrukciou

 

jasov budova

 

Stavba po rekonštrukcii

 Otvorenie:

13 389

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.