Я студент з України і мені потрібна допомога

Košice 18.12.2009 – Košický arcibiskup – metropolita Mons. Alojz Tkáč v piatok požehnal dokončenému Centru Dorka pre obnovu rodiny na košickom sídlisku KVP v Košiciach. Centrum slávnostne otvoril riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach Ing. Juraj Briškár, predseda Správnej rady Dorka, n.o. RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA a predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

Tento spoločný projekt výstavby Nadácie DeDo a Spoločnosti Úsmev ako dar započatý v máji 2006 podporilo viac ako 300 spoločností finančným alebo materiálnym darom, častokrát odbornou službou, smerovali do neho výťažky viacerých verejných zbierok, najmä z farností košickej arcidiecézy a farností košickej eparchcie sv. Cyrila a Metoda. Samotná výstavba sa podarila aj vďaka niekoľkotisícom dobrovoľnícky odpracovaným hodinám stoviek dobrovoľníkov z obidvoch zriaďovateľských organizácií a zamestnancov mnohých firiem počas firemných dobrovoľníckych dní, ako sú napríklad DHL Slovensko alebo Východoslovenská energetika, a.s. Celková investícia do prenajatej mestskej budovy presiahla 1 mil. 35 tis EUR.

dokoncenie dorky 004Prvá časť centra Dorka bola uvedená do prevádzky už v novembri roku 2007. Od počiatku fungovania centrum poskytlo zázemie a odbornú pomoc 22 mnohopočetným rodinám v zložitej životnej situácii, 37 mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti a 49 detí bolo prijatých do krízového strediska pre ohrozujúci stav v ich vlastnej rodine.

dokoncenie dorky 001Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypomohlo tri roky za sebou dotáciou z lotériového výnosu na vnútorné vybavenie Centra. Košický samosprávny kraj je hlavným garantom finančnej prevádzky súčasnej dostavanej kapacity centra, a to zariadenia núdzového bývania s kapacitou 40 osôb, domova na pol ceste s kapacitou 20 mladých dospelých ako aj 9 miest pre deti umiestnené v krízovom stredisku. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach financuje ďalších 9 miest detí v krízovom stredisku z celkového počtu 18 detí. Krízové stredisko zamestnáva 7 profesionálnych rodín, v ktorých je umiestnených 9 týchto detí. Vzdelávacie priestory Centra slúžia na komunitnú prácu s uvedeným cieľovými skupinami ako aj na prípravu náhradných a profesionálnych rodičov. Náhradní rodičia využívajú tieto priestory aj na svojpomocné skupiny s cieľom výmeny skúseností.

Dorka KošiceCentrum Dorka v novembri tohto roka rozšírilo svoje pôsobenie aj do gemerského regiónu otvorením krízového strediska pre 10 detí a na svoju doterajšiu činnosť mu boli udelené potrebné akreditácie Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Svojou multifunkčnosťou je toto centrum ojedinelé na Slovensku a plánuje svoju činnosť v ďalších rokoch rozšíriť aj do Michaloviec či Prešova.

Viac o Centre DORKA na www.cetrumdorka.sk

Autor: Radoslav Dráb

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.