Я студент з України і мені потрібна допомога

Dobrá vec sa podarila. Dňa 10. februára 2016 sa v Košiciach konalo slávnostné otvorenie ďalšieho zo zariadení siete Dorka a to Domu sv. Lazára. Tento útulok bude slúžiť najmä rodinám v kríze a osamelým matkám. Jeho otvorenie je spoločným dielom SPDDD Úsmev ako dar, Nadácie Dedo, košickej Gréckokatolíckej eparchie a Vojenského a špitálskeho rádu svätého Lazára Jeruzalemského. Posviacku priestoru vykonal košický gréckokatolícky biskup vladyka Milan Chautur.

Zúčastnili sa vzácni hostia: tajomník biskupa ThBibLic. Róbert Jáger, PhD., predseda správnej rady Nadácie Dedo pán RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA, viceprimátor Košíc JUDr. Martin Petruško, zástupkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja vedúca sociálneho odboru Ing. Zuzana Jusková a zástupca Rádu sv. Lazára Stanislav Holák. Zariadenie má kapacitu 20 miest a prví klienti sa v ňom ubytovali už v týchto dňoch. Veríme, že modlitby i starostlivosť odborného personálu, budú pre klientov pomocou na ich ceste k stabilnému a zodpovednému životu.

lazar otvorenie1 lazar otvorenie3 lazar otvorenie4 lazar otvorenie5

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.