Я студент з України і мені потрібна допомога

Poskytovateľ KC SPDDD Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta komunitného centra v Ružomberku.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 02/07/2019 o 10:00 hod. v priestoroch Komunitného centra SPDDD Úsmev ako dar, Madačova 3, Ružomberok.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu SPDDD Úsmev ako dar, Madačova 3, 034 01 Ružomberok . Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu, príp. ich kombináciu majú záujem.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 27/06/2019. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Ďalšie informácie nájdete TU.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.