Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Bratislavská (so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava) a Trnavská pobočka (so sídlom Námestie Jozefa Herdu 1, 917 01 Trnava), vyhlasuje výberové konanie na pozície:

• Sociálny pracovník – so zameraním na náhradnú rodinnú starostlivosť a prácu s ohrozenými rodinami v prirodzenom rodinnom prostredí; miesto výkonu práce Bratislava (Bratislavský kraj) / Trnava (Trnavský kraj)
• Špeciálny pedagóg – so zameraním na náhradnú rodinnú starostlivosť a prácu s ohrozenými rodinami v prirodzenom rodinnom prostredí; miesto výkonu práce Bratislava (Bratislavský kraj)
• Psychológ – so zameraním na náhradnú rodinnú starostlivosť a prácu s ohrozenými rodinami v prirodzenom rodinnom prostredí; miesto výkonu práce Bratislava (Bratislavský kraj) / Trnava (Trnavský kraj).

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15/6/2017. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar si vyhradzuje právo kontaktovať a na osobný pohovor pozvať iba vybraných uchádzačov.

Všetky ďalšie informácie nájdete tu.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.