Я студент з України і мені потрібна допомога

SPDDD Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční dňa 21/04/2017 o 09:30 hod. v priestoroch Mestského úradu Rimavská Sobota, Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu SPDDD Úsmev ako dar, SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu, príp. ich kombináciu majú záujem.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18/04/2017. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Ďalšie informácie nájdete tu. 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.