Я студент з України і мені потрібна допомога

Vitajte na regionálnej pobočke v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici je nás 10 žien s obrovskou chuťou pomáhať a spolu s 24 dlhodobými dobrovoľníkmi tvoríme veselý a úprimný kolektív. Naša pobočka je miestom stretnutí a poradenstiev s klientmi, spoločných porád, skladom materiálnej pomoci aj vzdelávacími priestormi zároveň; ako to už v občianskych združeniach býva. Staráme sa o približne 50 rodín a spolupracujeme s 13 Centrami pre deti a rodiny.

Sledujte nás ďalej na
Mirka Gubalová

Mirka Gubalová

Psychologička a manažérka regionálnej pobočky

Ako psychologička sa venujem ohrozeným a náhradným rodinám, ako regionálna manažérka sa sústreďujem na pobočku a jej „ľudí“. V oboch týchto rolách sa snažím, aby bola pomoc bez prekážok dostupná tým, ktorí ju potrebujú. Pozorne preto načúvam tomu, čo odo mňa potrebuje človek, ktorý oproti mne sedí so svojou ťažobou. Ale aj tomu, čo potrebujú od našej pobočky rodiny v Banskobystrickom kraji, pre ktoré tu chceme byť bez ohľadu na fyzickú vzdialenosť.

Kontakt: 

 

 

Janka Ďurinová

Janka Ďurinová

Psychologička

Som psychologička a v Úsmeve ako dar bojujem na viacerých frontoch už 4 roky. Venujem sa najmä mladým ľuďom, ktorí sa pripravujú na odchod z centra pre deti a rodiny, sprevádzam pri zaraďovaní sa do života tých, ktorí z centra už odišli, prípadne si založili vlastné rodiny, avšak venujem sa aj rodinám v ohrození. Verím, že každý si zaslúži šancu na prekonanie znevýhodnenia.

Kontakt:

 

Katka Sobotková

Katka Sobotková

Audiovizuálna pracovníčka

Ako typický pracovník v nezisku som aj ja “dievčaťom pre všetko”, no hlavne sa venujem audiovizuálnym výstupom. Vymýšľanie a tvorba inovácií vo vzdelávaní mi umožňuje rozvíjať sa, sledovať dopady na mladých z centier pre deti a rodiny a viac porozumieť ich svetu a potrebám.

Kontakt:

 

Gabika Štítová

Gabika Štítová

Sociálna pracovníčka

Som sociálny pracovník s dlhoročnou praxou z rôznych neziskoviek. Ale až v Úsmeve som sa dostala k sociálnej práci „na dreň“. Zažívam ozajstné hladovanie detí, ozajstné existenciálne ohrozenie rodín. Učím sa prijať naše „chronické“ témy ako „Stačí mi základné vzdelanie…“, „Som tehotná a nemám 18…“, či „Ako prežiť z 200 € na mesiac…“. Od februára 2018 som v Úsmeve, aby som sprevádzala a podporovala rodiny v ich „farbistých“ životných situáciách.

Kontakt:

 

Silvia Yoder

Silvia Yoder

Fundraisorka

V banskobystrickej pobočke pracujem na pozícii fundraisora. Páči sa mi, že Úsmev ako dar pomáha komplexne každému klientovi s prihliadnutím na jeho individuálne potreby. A to čo sa mne páči a s čím som stotožnená, s tým aj pracujem vo svojej pozícii. Prepojenie presvedčenia a dôvery s prácou do jedného celku je ideálnou kombináciou pre to, aby aj široká verejnosť porozumela tomu, čo robíme a na čo potrebujeme peniaze.

Kontakt:

 

Ivka Latiaková

Ivka Latiaková

Marketingová špecialistka a projektová manažérka

Vďaka práci pre Spoločnosť Úsmev ako dar, ktorej poslaním je pomáhať deťom a rodinám, rastiem – osobnostne i profesionálne. A to je základom úspechu pre schopnosť šíriť dobrú myšlienku ďalej. Marketing a copywriting pomáhajú robiť osvetu o našej činnosti a tlmočiť ľuďom naše poslanie a zmysel našej práce. Považujem za dôležité, aby verejnosť aj partneri našej práci porozumeli. Zároveň sa snažím čo najlepšie viesť zverené projekty.

Kontakt:

 

Jolka Nátherová

Jolka Nátherová

Sociálna pracovníčka

Moja práca je sanácia rodín, ktorá pomáha predchádzať ohrozeniu vyňatia detí do náhradného prostredia. Veľkou časťou mojej práce je rozvoj rodičovských zručností, aby mohli vychovávať a podporovať všestranný vývin dieťaťa v jeho prirodzenom a rodinnom prostredí. Rodičia majú záujem sa rozvíjať, dôležité však je hľadať spôsob ako ich zaujať a potom motivovať, aby pokračovali. Tou najčastejšou motiváciou, ako sa mi podarilo získať pre spoluprácu rómske rodiny je to, že prijali, že ich deti sú darom. Moja práca znamená, že spolu s rodičmi sa snažíme o tento vzácny dar starať tak, aby boli naplnené všetky potreby detí a aby vyrastali vo svojom prirodzenom rodinnom prostredí.

Kontakt: 

 

Aďka Ľapinová

Aďka Ľapinová

Kariérová poradkyňa

Mojou srdcovou záležitosťou je už zopár rokov kariérové poradenstvo a som veľmi rada, že ho môžem realizovať najmä v práci s mladými dospelými. Spolu sa odhodlávame a kráčame cestou sebapoznávania a preberania zodpovednosti za svoj (nielen) pracovný život. Odmenou nám je (okrem iného i) pocit vnútorného naplnenia, zmysluplnosti a spokojnosti – presne ten pocit, ktorý mám i ja, keď pracujem/pomáham.

Kontakt: 

 

Koordinátorky dobrovoľníkov

Koordinátorky dobrovoľníkov

Dobrovoľníci sú naša hnacia sila. Boli to oni, ktorí začali pracovať s deťmi a mladými ľuďmi v detských domovoch (dnešných centrách pre deti a rodiny – CDR). Podporná väzba s človekom „zvonku“ poskytuje deťom a teenagerom vyrastajúcim v CDR pevnejšiu pôdu pod nohami, ktorú väčšina z nás považuje za samozrejmosť. Dobrovoľníci sú dodnes našou neoddeliteľnou súčasťou a bijúcim srdcom našej organizácie.

Kontakt:
Anjelský program –
Sprievodcovský program –

 

Rôzne príbehy a skúsenosti

Ako ste si mohli všimnúť, prečítať, pracujú u nás rôzni ľudia s ešte rôznejšími príbehmi, životnými cestami. Každého nás spája spoločná vec a to pomáhanie druhým ľuďom. Ak chcete pomôcť Vy nám, podporiť nás v našej práci, môžete spraviť jednak tým, že budete naše príbehy zdieľať ďalej, alebo našu pobočku podporíte ľubovoľnou finančnou čiastkou. Ďakujeme.

IBAN / SK2931000000004170018308