Я студент з України і мені потрібна допомога

Pozývame Vás zapojiť sa aj v tomto Pôstnom období do 16. ročníka akcie Podeľme sa! 2022. Zložitá epidemiologická situácia súvisiaca s Covidom – 19 na Slovensku pokračuje. Okrem toho sa k nej pridružilo to, čo nás ani vo sne nenapadlo, vojna u našich susedov na Ukrajine. Preto obľúbené podujatie Podeľme sa! 2022 organizujeme opäť prevažne v on-line priestore, no podľa okolností – ak to epidemiologická situácia dovolí – aj osobne formou rozdávania pôstnej polievky a delenia sa s tými, ktorí pomoc najviac potrebujú.

Z benefičnej akcie Podeľme sa! už v minulosti vznikli diela od Bratislavy cez Rajec, Ružomberok až po Jasov a Košice, ktoré núdznym slúžia roky. Keďže tieto zariadenia sú prevádzkované právnickými subjektami, cenníky za plyn a elektrinu na tento rok sú pre nich takmer likvidačné. Tieto zariadenia zažívajú nárast cien za energie o 250 – 400%. Chýbajú prostriedky na to, aby mohli ďalej fungovať, aby bolo teplo, aby tiekla teplá voda. Preto sme sa rozhodli venovať výťažok z tohtoročnej zbierky s myšlienkou  „Teplo pre náš domov“,  čím chceme zachrániť ďalšie fungovanie týchto zariadení. Mnohé sa ukazujú ako prepotrebné nielen pre naše matky s deťmi a rodiny v núdzi, ale už aj pre matky a rodiny z Ukrajiny.

Akciu Podeľme sa! 2022 s požehnaním diecéznych biskupov Slovenska, organizujú spolu Katolícke hnutie žien Slovenska a Úsmev ako dar. Počas 40-dňového pôstneho obdobia na darcovskom portáli www.podelmesa.org nájdete ďalšie informácie o priebehu podujatia. Zbierka je riadne registrovaná na MV SR.

Organizátori vopred ďakujú všetkým darcom, ktorí sa aj v tejto náročnej dobe dokážu podeliť.

Zbierkový účet:
Katolícke hnutie žien Slovenska Mládežnícka 10, 841 10 Bratislava 46
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu – IBAN: SK 50 1100 0000 0029 4001 6642 
Uzatvorenie zbierky: 31.5.2022

Kontakt:

Katolícke hnutie žien Slovenska / Mária Raučinová: , 0905 472 908

Spoločnosť Úsmev ako dar / Radoslav Dráb: , 0903 630 505

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.