Я студент з України і мені потрібна допомога

S Volkswagen Slovakia spolupracujeme už veľmi dlho. V centre tejto spolupráce bolo vždy vzdelávanie. Spočiatku náš parter podporoval len vzdelanie detí z detských domovov. Až postupne, hlbším spoznávaním problematiky objavil potrebu vzdelávať aj ľudí, ktorí sa týmto deťom so špecifickými, hlavne vzťahovými potrebami venujú. A tak vznikla spolupráca, ktorá trvá už tri roky.

Spoločnosť Volkswagen Slovakia sa rozhodla prostrednictvom svojej Nadácie Volkswagen Slovakia podporovať aj vzdelávanie našich dobrovoľníkov, ktorých pripravujeme v rámci dvojročného akreditovaného programu Anjelskej Akadémie. A aby sme nášmu partnerovi ukázali konkrétne plody tejto podpory, rozhodli sme sa ho pozvať do terénu – do detského domova v Kolíňanoch. Naše pozvanie 9. októbra 2014 prijali: člen predstavenstva pre personálnu oblasť Eric Reuting, predseda odborov Zoroslav Smolinský a projektová manažérka Nadácie Volkswagen Adriana Smolinská a Alexandra Pappová.

Predstavitelia nášho partnera mohli zažiť srdečný vzťah medzi dobrovoľníkmi a deťmi hneď na úvod návštevy, kedy deti dobrovoľníkov doslova obsypali. Radosť zo stretnutia bola jasnou správou, že Anjeli sú tu viac než vítaní. Kolíňany pravidelne navštevuje 7 našich dobrovoľníkov. Títo mladí ľudia majú vďaka vzdelaniu získanému v Anjelskej Akadémii vedomosti z oblasti detskej psychológie, sociálnej práce, zážitkovej pedagogiky a rôznych iných sfér, ktoré im pomáhajú porozumieť zranenému svetu opustených detí. Raz do týždňa k nim prichádzajú, aby sa im venovali, hrali sa s nimi a boli im po boku. Pomáhajú obohatiť ich prežívanie o to, čo potrebuje každé detstvo – o priateľstvo.

„Sú to pre nich kamaráti. A čo je dôležité, kamaráti zvonku, ktorí pre deti predstavujú kontakt s iným prostredím, ako sami poznajú. A presne to je to, čo ich môže motivovať. Nielen spestriť, ale aj obohatiť ich zážitkový svet,“ uviedla riaditeľka Detské domova Kolíňany Emília Schwarzová.

Aktivity, ktoré Anjeli s deťmi robia, majú väčšinou aj vedľajší výchovný, relaxačný alebo ventilačný význam. Deti sa v nich učia tvorivosti, otvorenosti, spolupatričnosti… V najširšom slova zmysle sa učia „byť s druhými pozitívnym spôsobom“. No tá podstatná kvalita, ktorú dobrovoľníctvo do sveta detí prináša, je vzťah.  
„Niektoré tieto priateľstvá pretrvávajú aj roky a dávajú deťom pocit akéhosi záchytného bodu. Keď si uvedomíme, že veľa stability vo svojom živote väčšinou nezažili, je to niečo, čo im môže pomôcť cítiť sa vo svete opäť bezpečne,“ hovorí koordinátorka Anjelského programu Katarína Hlavandová z Úsmevu ako dar.

No aby sa niečo také podarilo, potrebujú byť dobrovoľníci kvalitne pripravení. Potrebujú vedieť, ako zvládať rôzne záťažové situácie a ako sa vysporiadať s nárokmi takéhoto vzťahu. Deti, ktoré už majú skúsenosť s hlbokým sklamaním, sa dôvere nanovo učia len nesmelo. Je to proces, ktorý sa nedá urýchliť. Naši partneri z neho videli v Kolíňanoch len pár okamihov. Ale veríme, že potrebu dopriať opusteným deťom niekoho blízkeho, priateľa, spriaznenú dušu… pocítili s rovnakou naliehavosťou, ako ju cítime my.

 

10702188 1523776597859521 828666094787978322 n10710637 1523777184526129 4759225432448348075 n10711134 1523776757859505 5953950776769143934 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANJELSKÝ PROGRAM

 

 

 

Mediálny servis:
Mgr.art. Slavka Liptáková, ArtD.                
PR manažérka SPDDD Úsmev ako dar            
mob: 0903 781 744                        
                        
www.usmev.sk

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.