Я студент з України і мені потрібна допомога

Nové systémové riešenie pre rodiny v núdzi v meste Prešov. Krízové centrum DORKA v Prešove má za sebou vonkajšie rekonštrukčné práce v rámci prvej etapy rekonštrukcie centra na pomoc deťom a rodinám v núdzi.  Dňa 22.10.2012 sa uskutočnilo slávnostné odhalenie tabule s logom DORKA.

Odhalenie tabule sa konalo za účasti primátora mesta Prešov JUDr. Pavla Hagyariho, predsedu Spoločnosti Úsmev ako dar Prof. MUDr. Jozefa Mikloška, PhD. a RNDr. Márie Ondášovej, správkyne  Nadácie DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov.  V apríli 2013, kedy plánujeme dokončiť aj rekonštrukciu vnútorných priestorov, budeme môcť do zariadenia núdzového bývania prijať 20 až 30 osamelých rodičov s deťmi. 10 kombinovane postihnutých detí nájde útočisko v dennom stacionári pod názvom Svetielko, ktoré spravuje o.z. Viera-nádej-láska.

Prestavba a úprava zariadenia bude plynulo pokračovať druhou etapou rekonštrukčných prác, po zavŕšení ktorej vznikne miesto pre poskytnutie dočasného domova matkám s deťmi a rodinám, ktoré sa ocitli v neľahkej sociálnej situácii. Zariadenie núdzového bývania bude mať celkovú kapacitu 48 osôb a centrum akútnej pomoci 12 osôb.

„Rekonštrukciou objektu, úpravou priľahlého pozemku a vybudovaním nového bezpečného oplotenia a detského ihriska slúžiaceho aj pre obyvateľov sídliska naberie táto opustená budova ráz nového zariadenia, ktoré v krajskom meste, akým je Prešov, doteraz chýbalo a ktoré dá životnú perspektívu tým, čo to naozaj potrebujú,“ zvýraznil potrebu tohto centra primátor mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari.

Nadácia DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov si budovy v areáli na Lomnickej 30 v Prešove prenajala od samosprávy na dobu 20 rokov, s opciou na ďalších 20 rokov. Centrum Dorka tak môže dlhodobo a kontinuálne plniť svoj účel – poskytovať sociálne služby a sociálno-právnu ochranu detí. V tomto zariadení nájde prácu 10 vysokoškolsky vzdelaných a skúsených sociálnych pracovníkov a psychológov. V centre budú pracovať v nepretržitej prevádzke.

Spoločnosť Úsmev ako dar už 30 rokov hľadá riešenia a životnú perspektívu pre opustené deti, posledných 12 rokov za neoceniteľnej podpory Nadácie DeDo. Spoločne budujú na celom Slovensku dnes už preukázateľne efektívnu sieť centier na pomoc rodinám v kríze a mladým dospelým po odchode z detských domovov. Aj mesto Prešov, ako centrum kraja najviac postihnutého chudobou na Slovensku, pridáva svoju pomocnú ruku k riešeniu náročnej sociálnej situácie regiónu.

Dorka Presov2Dorka Presov3Dorka Presov4Dorka Presov5Dorka Presov6

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.