Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť E.ON IT Slovakia, ktorá je interným poskytovateľom IT služieb Západoslovenskej energetiky a.s. sa rozhodla opäť podporiť Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Začiatkom roka poskytla našej organizácii sumu 1000 eur, ktorú Úsmev ako dar použije na pomoc biologickým rodinám v kríze.

Finančná suma bola určená a už čiastočne aj použitá na nákup potravín, drogérie, práčky a kočíka pre päť rodín, z ktorých jedna má osem detí. „Ľudia sú za pomoc veľmi vďační, my sa snažíme každou formou pomoci sledovať najmä udržanie detí v rodinách, aby sa rodiny nemuseli v období krízy rozdeľovať, rozchádzať,“ hovorí Ľudmila Hánková z bratislavskej pobočky Úsmev ako dar, ktorá sa zaoberá terénnou sociálnou prácou v prospech rodín.
Katarína Líšková, v spoločnosti E.ON IT zodpovedná za internú komunikáciu, na margo poskytnutej finančnej pomoci pripomenula, že spoločnosť E.ON IT Slovakia spolupracovala s organizáciou Úsmev ako dar už niekoľkokrát. „Je to o vzájomnej dôvere. V záujme spoločnosti je, aby poskytnuté peniaze boli použité tak, ako bolo proklamované a reputácia spoločnosti Úsmev ako dar je z tohto pohľadu bezchybná,“ uviedla K. Líšková. Zdôraznila, že spoločnosť E.ON IT Slovakia sa snaží svoju pomoc prioritne orientovať práve na deti.

Adriana Sisiková, manažérka komunikačných projektov Úsmevu ako dar pripomenula, že zamestnanci spoločnosti E.ON IT sa už viackrát zapojili aj do zbierky stravných lístkov, ktorú „úsmeváci“ každoročne organizujú v letnom období. „Vďaka vyzbieraným stravným lístkom môžeme zabezpečiť stravu a občerstvenie v rámci každoročne realizovaných letných pobytových podujatí pre deti z detských domovov a náhradné rodiny,“ konštatovala A. Sisiková.
Okrem toho zamestnanci uvedeného koncernu zakúpili v uplynulom roku deťom v krízovom stredisku v Rožňave, ktoré patrí pod Krízové centrum Dorka v Košiciach vianočné darčeky v rámci akcie Strom želaní. Deťom v Rožňave ich osobne odovzdali zástupkyňa spoločnosti Katarína Líšková spolu s p. Silke Lichtnauerovou. „Odovzdať darčeky som považovala za samozrejmé. Spolupráca so samotným centrom bola veľmi dobrá. Komunikácia fungovala perfektne a aj koordinácia aktivít vychádzala stopercentne,“ informovala Katarína Líšková.

Andrea Eliášová
Foto: archív Krízového strediska v Rožňave.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.