Я студент з України і мені потрібна допомога

Podpora pre našich „tereňákov“

Podpora pre našich „tereňákov“

Podpora pre ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách je nesmierne dôležitá. To nepochybne platí aj o terénnych sociálnych pracovníkoch, ktorí sa denno-denne potýkajú s problémami svojich klientov a nezriedka sú vystavení zdanlivo bezvýchodným...
Šťastné rodinky v Nitre

Šťastné rodinky v Nitre

Regionálna pobočka v Nitre organizovala v termíne 25. augusta  – 27. augusta 2014 v Lodenici Šaľa viacdňové vzdelávacie podujatie „Šťastná rodinka“. Podujatie bolo určené pre deti a ich biologických rodičov. Cieľom podujatia bola podpora vzťahov medzi deťmi a ich...
Úspešná sanácia rodín v Nitre

Úspešná sanácia rodín v Nitre

Sociálni pracovníci z nitrianskej pobočky Spoločnosti Úsmev ako dar začali v prvej polovici roka 2013 spolupracovať s Mestským úradom a ÚPSVaR v Nitre na sanácii rodín, ktoré mali problémy so zabezpečovaním starostlivosti o deti (išlo najmä o výchovné problémy) a...
SOS  program v Prievidzi

SOS program v Prievidzi

S päťčlennou súrodeneckou skupinou, do ktorej patrí aj Peťo, pracujú zamestnanci prievidzskej pobočky Úsmevu ako dar už dlhé roky. Súrodenci sa stretávali na našich súrodeneckých táboroch a po odchode z detských domovov využívali naše odborné sprevádzanie a podporu...

Rozširujeme naše služby v Košickom kraji

Od 1. 1. 2012 sme rozšírili naše služby o poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva pre ľudí zo Spišskej Novej Vsi a okolia. Ide o pomoc rodinám, mladým dospelým po odchode z detského domova a ľuďom v núdzi s cieľom poskytnutia im konkrétnej odbornej...