Я студент з України і мені потрібна допомога

Regionálna pobočka v Nitre organizovala v termíne 25. augusta  – 27. augusta 2014 v Lodenici Šaľa viacdňové vzdelávacie podujatie „Šťastná rodinka“. Podujatie bolo určené pre deti a ich biologických rodičov. Cieľom podujatia bola podpora vzťahov medzi deťmi a ich biologickými rodičmi. Prostredníctvom podujatia sme vytvorili priestor na opätovné nájdenie „cesty k sebe“, umožnili rodičom a deťom bližšie spoznať svoje očakávania a potreby, utužiť vzťahy medzi sebou.

Zároveň sme pracovali s rodičmi na rozvoji ich rodičovských zručností – prostredníctvom skupinových a zážitkových aktivít, ako aj individuálnymi konzultáciami o potrebách konkrétneho rodiča. Program podujatia pozostával z nasledovných aktivít: Vyrábanie darčeka pre rodiča, pečenie a zdobenie medovníkového srdiečka pre dieťa. Rozvoj spolupatričnosti pri varení  spoločného kotla gulášu. Písanie listu  na tému “ Ako ma vnímaš, aký podľa Teba som? “, v ktorých rodičia mali opísať silné stránky svojho dieťaťa (kladné stránky) ako aj ich potreby (slabé stránky)s doporučením, ako je možné sa v nedostatku zlepšiť a deti taký istý list svojim rodičom. Rozvoj rodičovských zručností – rodičom boli predstavené situácie, v ktorých sa dieťa nevhodne správa. Rodičia mali za úlohu určiť, čo môže byť príčinou takéhoto správania. Ďalej sme s rodičmi riešili ich vlastné konfliktné situácie, ktoré zažili alebo zažívajú vo svojich rodinách, spolu sme sa rozprávali, ako riešili takéto situácie, ako je možné efektívne riešiť ich problémy a ako môžu zlepšiť svoje komunikačné zručnosti pri riešení budúcich konfliktov.

Za realizáciu podujatia ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju a Lodenici Šaľa.

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.