Я студент з України і мені потрібна допомога

Pol miliardy ľudí, čo je viac ako celá populácia Európskej únie, sa nakazilo COVID-19 od vypuknutia pandémie v roku 2020. 6 miliónov ľudí, čo je viac ako celá populácia Slovenska zomrelo na toto ochorenie. Čísla sú hrozivé, no mohli byť aj horšie. Za zvládnutie celej situácie vďačíme hlavne lekárom, zdravotníckemu personálu, súkromným ako aj neziskovým spoločnostiam, vládam a pod. Odhodlanie zjednotiť sa aj v tých najťažších momentoch pomohlo ľudstvu opäť zvládnuť túto náročnú situáciu.

O dva roky neskôr ľudstvo stojí na prahu 3. svetovej vojny. Rusko 24. februára vojensky napadlo nezávislú Ukrajinu. Táto situácia sa nás všetkých bezprostredne dotýka. Už viac ako 5 miliónov civilistov, hlavne ukrajinských matiek s deťmi, utieklo s cieľom zachrániť si svoje životy do okolitých krajín ako napríklad Slovensko. Zlá situácia týchto bezmocných vojnových utečencov sa morálne dotýka nás všetkých. Kde zlyháva štát, nastupuje tretí sektor. Mimovládna organizácia Úsmev ako dar preberá sociálnu zodpovednosť a aktívne pomáha všetkými dostupnými spôsobmi tým najzraniteľnejším.

Situácia, ktorú v 21. storočí nikto nečakal, preverila všetky sociálne zodpovedné spoločnosti. Nezisková organizácia Úsmev ako dar bola ihneď ochotná podať pomocnú ruku miliónom bezbranných matiek s deťmi z Ukrajiny.  Spoločnosť Rayzzer® ako sociálne zodpovedná slovenská spoločnosť sa ihneď zapojila do aktívnej finančnej, ako aj informačnej podpory na sociálnych sieťach. Ako jeden z hlavných partnerov organizácie Úsmev ako dar cítime silnú zodpovednosť za osudy sociálne slabších rodín nielen zo Slovenska. V rámci tejto spolupráce Rayzzer® pravidelne  venuje časť svojich tržieb tejto organizácií.

Posledné dva roky boli pre nás všetkých extrémne vyčerpávajúce nielen po fyzickej, ale aj mentálnej stránke. Veľa z nás tvrdo pracovalo na pomoci a záchrane tých, ktorí to najviac potrebovali. Rayzzer® každý deň pracuje na vývoji zdravých prírodných produktov na podporu mentálneho zdravia nás všetkých. Je pre nás dôležité každému z nás pomôcť a doručiť tie najkvalitnejšie produkty, ktoré  pozitívne vplývajú nielen na mentálne zdravie. Pomáhame spoločne, pretože toto sú tie momenty, kedy potrebujeme byť jednotní a zdraví.

Pandémia a  následne vojna zmenili smerovanie nejedného ľudského osudu. Veľa z nás získalo množstvo nových skúseností. Zmena v pracovnom, ale aj osobnom živote je zreteľná u každého z nás. Uvedomenie si dôležitosti mentálneho zdravia v týchto náročných momentoch nikdy nebolo potrebnejšie. Tak myslite aj na seba a svoje zdravie. Jedine tak budete môcť byť nápomocní tým, ktorí to v tomto momente najviac potrebujú.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.