Я студент з України і мені потрібна допомога

Víťazmi finálového zápolenia 22. ročníka športových hier detí z detských domovov – Športové majstrovstvá s Nestlé 2012 sa v sobotu 26. mája 2012 v Trenčíne – Zlatovciach stali reprezentanti z detského domova v Liptovskom Hrádku. Športovci z detských domovov z celého Slovenska súťažili v atletike, minifutbale, volejbale a v stolnom tenise. Najlepší z nich postúpili na Medzinárodné športové hry detí z detských domovov, ktoré sa uskutočnia v ČR 8. až 10. júna 2012 v areáli Detského domova Jablonné v Podještědí.

Tam sa stretnú súťažiaci z detských domovov z Čiech, Maďarska, Slovenska, Rumunska a zúčastnia sa aj pozorovatelia z Rakúska.

Športovo nadané deti prišli do Zlatoviec podporiť minister PSVaR JUDr. Ján Richter, generálna riaditeľka kancelárie ministra PSVaR Mgr. Viera Poláková, riaditeľka odboru pre styk s verejnosťou JUDr. Alexanddra Záni a generálny riaditeľ ÚPSVaR Ing. Marián Valentovič.

,,Majstrovstvá deti z detských domovov sú unikátnym úspešným projektom, ktorý má navyše medzinárodné rozmery. Deti z domovov to majú v bežnom živote ťažšie a práve športovanie im umožňuje zvyšovať zdravé sebavedomie a zažívať úspech. Hry sú príležitosťou na rozvíjanie ich talentov a stretávanie sa na vlastnej súťaži. Okrem nadväzovania priateľstiev si tu deti upevňujú vôľové vlastnosti a schopnosti. Mottom podujatia je olympijský výrok Pierre de Coubertina: ,Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.´ Súťaživosť je dôležitý faktor v osobnostnom vývoji, ktorý rozvíja cieľavedomosť detí a zdravé odhodlanie dosahovať vlastné sny,“ hovorí PhDr. Mária Soboličová, manažérka pre fundrising SPDDD Úsmev ako dar

Celoslovenské športové stretnutie bolo vyvrcholením predchádzajúcich kôl majstrovstiev. Projekt sa na regionálnej úrovni realizoval v 3 jednodňových kolách, ktoré sa konali 19. mája v detskom domove v Holíči pre deti zo západoslovenského regiónu, 18. mája v detskom domove v Istebnom pre deti zo stredoslovenského regiónu a 7. mája v Košiciach pre deti z východoslovenského regiónu. Zúčastnilo sa ho viac ako 500 detí z celého Slovenska.

Už štvrtý rok je generálnym sponzorom športových majstrovstiev spoločnosť Nestlé Slovensko, s.r.o., ktorá uhrádza náklady na podujatie vo všetkých kolách a poskytuje vecné ceny vo forme sladkostí.

„Podujatie nesie názov Športové majstrovstvá s Nestlé. Verejnosť tým oceňuje dlhodobú podporu firmy projektom neziskového sektora, v rámci ktorých má tradičné miesto i podpora projektov detí v náhradnej starostlivosti. Nestlé je vnímaná ako dôveryhodná a úspešná spoločnosť, ktorá sa delí o svoje úspechy s tými, čo to potrebujú. Firma už od roku 2003 spolupracuje so spoločnosťou Úsmev ako dar podporou rôznych podujatí i vecnými odmenami pre deti. Veľmi si tieto aktivity vážime,“ zdôraznila M. Soboličová.

Zástupca generálneho sponzora projektu Jozef Mokrý, manažér vonkajších vzťahov Nestlé Slovensko, s.r.o., uviedol: ,,Nestlé Slovensko podporuje zdravý a aktívny životný štýl, ku ktorému patrí športovanie. Podľa nás, i deti z detských domovov majú právo na rozvíjanie svojich schopností, na pohyb na čerstvom vzduchu a nadväzovanie nových priateľstiev. Majstrovstvá sú o tom, ale aj o vzrušujúcej atmosfére športového zápolenia. Teší nás každoročne rastúci počet súťažiacich detí, ako aj to, že môžeme byť pri tom a podporiť takéto pozitívne aktivity stoviek detí.“

Podujatie je určené pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, deti s narušeným psycho-sociálnym a emočným vývinom, deti s poruchami nálad, deti ohrozené sociálno-patologickými javmi, bez rozdielu pohlavia až do 18. roku života. Jedným z hlavných cieľov je príprava detí na bezproblémovú integráciu do spoločnosti. Úsmev ako dar hľadá riešenia, ako skutočne pomôcť opusteným deťom naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných. Všetky rozvojové projekty, ktoré táto organizácia robí pre deti, by nezrealizovala bez podpory a spolupráce partnerov a podporovateľov. Spoločným úsilím sa tak darí napĺňať myšlienku ,,… aby každé dieťa malo rodinu.“

sportove majstrovstva

Športové majstrovstvá s Nestlé 2012 aj tento rok ponúkli deťom, ktoré nepriaznivé životné okolnosti pripravili o rodinné zázemie, možnosť prežiť šťastné chvíle a uvedomiť si svoje schopnosti, čo položí základ pre ich pocit sebahodnoty do budúcnosti.


Stručné predstavenie hlavného sponzora:
Nestlé je najväčšou svetovou potravinárskou spoločnosťou, ktorá sa dlhodobo zameriava na oblasť výživy a zdravého životného štýlu. Usiluje sa pritom o to, aby bola vnímaná ako spoločensky zodpovedný partner a súčasťou tejto firemnej kultúry je aj podpora rôznych projektov v prospech verejnosti. Je prirodzené, že podpora Nestlé ako potravinárskeho podniku je zameraná na zdravý a aktívny životný štýl verejnosti, najmä detí a mládeže. Jedným z najznámejších projektov je EKOROK s Nestlé pre deti a mládež základných a materských škôl, šíriaci povedomie o ochrane životného prostredia, ktorého sa zúčastňuje cca 3 500 detí. Nestlé je generálnym partnerom športových majstrovstiev pre deti z detských domovov, partnerom projektu Orion Florbal Cup pre vyše 12 000 detí zo základných škôl v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu v školách. Každoročne v decembri Nestlé podporuje vianočný benefičný koncert spoločnosti Úsmev ako dar pre deti zo slovenských detských domovov. Nestlé je spoločnosťou, ktorá si dlhodobo uvedomuje, že úspešné podnikanie je udržateľné iba vtedy, keď sa vytvára zdieľaná hodnota, z ktorej má prospech tak samotná firma, ako aj spoločnosť a krajina, kde firma pôsobí. V rámci toho prísne sleduje a znižuje spotrebu energie, vody a emisií skleníkových plynov v prepočte na tonu výrobkov, venuje pozornosť nákupu surovín a materiálov od tuzemských dodávateľov a uskutočňuje u nich aj audity kvality, čím zvyšuje ich vlastnú konkurencieschopnosť na miestnom i zahraničnom trhu.

001mat nestle

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.