Я студент з України і мені потрібна допомога

Po minulé roky sme sa počas podujatia Podeľme sa! stretávali pri pôstnej polievke. Tento rok to nebolo možné, ale vďaka podpore partnerských reštaurácií odovzdali organizátori počas pôstneho obdobia pôstnu polievku ľuďom v núdzi vo viacerých mestách na Slovensku.

„Aj vo Veľkom svätom týždni napĺňame náš sľub – pôstnu polievku doručujeme na miesta, kde je akútne nielen posolstvo pôstnej polievky, ale aj ona sama. V predchádzajúcich dňoch tímy Spoločnosti Úsmev ako dar navštívili rôzne miesta pre núdznych v Bratislave (Betlehem sestier Matky Terezy, Maltézsky rad zbor dobrovoľníkov Slovenska, OZ Stopa – streetwork), v Trnave (Nízkoprahové centrum pre ľudí v núdzi Trnavskej arcidiecéznej charity) a v Košiciach (Útulok Emauzy Arcidiecéznej charity). Pôstna polievka putovala aj do Domu sv. Lazara, ktorý pomáha najmä matkám samoživitelkám s deťmi v núdzi a do konca týždňa ju odnesieme aj núdznym na Hornej Nitre,“ informuje Radoslav Dráb zo Spoločnosti Úsmev ako dar.

Podporiť podujatie Podeľme sa 2021 môžete aj Vy a to bezpečne z vašich domovov prostredníctvom online portálu www.podelmesa.org.

Ako povzbudenie vám prinášame aj link s odkazom na video so slovami otca biskupa Jozefa Haľka, pravidelného podporcu Pôstnej polievky.

https://www.facebook.com/jozef.halko.biskup/videos/2939798769577350

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.