Я студент з України і мені потрібна допомога

4. máj 2012 – Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Nadácia DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov započali v tento deň rekonštrukciu opustenej budovy materskej škôlky na prešovskom sídlisku Šváby. Rekonštrukciou tohto objektu vznikne zariadenie núdzového bývania pre viac ako 70 klientov. 

Malou súčasťou tohto krízového centra, ktoré ponesie tiež názov Dorka, bude denný stacionár Svetielko pre vzdelávanie a rehabilitáciu kombinovane postihnutých detí. Denný stacionár bude prevádzkovať o.z. Viera – láska – nádej sídliace v Prešove. Základnému kameňu tejto rekonštrukcie požehnal JCLic. Jurij POPOVIČ, vikár Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov.

Centrum Dorka PrešovAko vo svojom príhovore spomenul primátor mesta Prešov Pavol Hagyari, v meste Prešov absentuje zariadenie pre pomoc rodinám a deťom nachádzajúcich sa v zložitých životných situáciách častokrát bez prístrešia. Takýchto matiek prípadne celých rodín s deťmi ročne zaklopú na dvere Mestského úradu v Prešove viac ako tri desiatky. Rovnako sa v systéme sociálneho bývania mesta Prešov nenachádza zariadenie, kde by bolo možné prijať týranú ženu utekajúcu pred agresorom. Aj na základe týchto skutočností Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo dlhodobý prenájom tejto budovy za účelom vzniku tohto potrebného krízového centra.

Z úst predsedu Správnej rady Nadácie DeDo RNDr. Jozefa Ondáša jasne odznelo, že každý takýto projekt je prevenciou pred totálnym zlyhaním rodiny s nedoziernými následkami najmä pri odlúčení dieťaťa od milujúcej rodiny. Nadácia DeDo a Spoločnosť Úsmev ako dar takto buduje sieť krízových centier po celom území Slovenska.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.