Я студент з України і мені потрібна допомога

Seminár sa uskutoční v týchto termínoch a to 10. februára 2020 v Nitre, 11. a 12. februára v Košiciach a 14. februára vo Zvolene.

Cieľom semináru je:
– definovanie tímovej práce a jej dôležitosť v systéme starostlivosti o dieťa,
– popísanie postupov a zručnosti nevyhnutných pre efektívnu tímovú prácu,
– poukázanie na spoločnú víziu, úmysel a ciele tímu,
– popísanie krokov tímového rozhodovacieho procesu,
– predstavenie konfliktu ako nástroja riešenia problému,
– uvedomenie si vlastnej role a kvalifikácie v práci tímu starostlivosti o dieťa,
– ponuka viacnásobného zážitku z riešenia tímových úloh

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.