Я студент з України і мені потрібна допомога

Vážení členovia Spoločnosti Úsmev ako dar,

na základe rozhodnutia Predsedníctva Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a v súlade so stanovami SPDDD ÚaD, schválenými Ministerstvom vnútra SR, týmto zvolávame Valné zhromaždenie Spoločnosti Úsmev ako dar na deň 25. marca 2009 o 12.00 hod. Valné zhromaždenie sa bude konať vo vzdelávacích priestoroch sídla Spoločnosti Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava.

Program Valného zhromaždenia:

1. Prezentácia a otvorenie

2. Predstavenie a schválenie programu

3. Správa o činnosti za rok 2008

4. Správa o hospodárení za rok 2008

5. Správa revíznej komisie za rok 2008

6. Plán činnosti za rok 2009

7. Rozpočet 2009

8. Voľba nových členov predsedníctva

9. Iné

10. Diskusia

11. Záver

Upozornenie:

1/ Prezentácia účastníkov valného zhromaždenia sa začne o 11.00 hod

2/ Písomnú nomináciu na členov predsedníctva prosíme zaslať do 10.marca 2009

3/ Materiál na VZ bude od 17.marca 2009 k dispozícii na pobočkách Spoločnosti

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.