Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Výskumno-vzdelávací inštitút prof. Freybergha pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov srdečne pozývajú na seminár Rozhovory o rodine a s rodinou, ktorý sa uskutoční 12. a 13. marca 2020 v Košiciach, 16. marca v Nitre a 26. marca vo Zvolene. Seminár odporúčame pre profesionálnych rodičov

Bližšie informácie o seminári:
– Interaktívne vzdelávanie o tom, ako hovoriť s deťmi v náhradnej starostlivosti o ich rodičoch, o ich ťažkostiach a dôvodoch, prečo nemôžu byť v tejto chvíli u svojich rodičov – analýza príčin krízy.
– V druhej časti budeme nacvičovať ako viesť rozhovor s rodičmi detí, ako pracovať s apatickým, alebo agresívnym klientom, ako hovoriť s rodičmi, ktorí klamú, podvádzajú, nedodržiavajú dohodnuté pravidlá a pod. Naučíme sa uzatvárať s rodičmi kontrakt o spolupráci.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.