Я студент з України і мені потрібна допомога

Celoslovenské športové hry detí z detských domovov – Športové majstrovstvá s Nestlé sa uskutočnia v sobotu 7. júna 2014 v Dolnom Kubíne, na futbalovom štadióne MUDr. Ivana Chodáka na ulici Športovcov. Už po 24 krát usporiada spoločnosť Úsmev ako dar v spolupráci s Nestlé Slovensko a Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov športové majstrovstvá, na ktorých deti vyrastajúce bez rodičov predvedú svoje odhodlanie a zdravé sebavedomie.Súťažiť budú v atletických disciplínach, minifutbale a volejbale, so slávnostným nástupom o 9.00 hod a predpokladaným vyhodnotením pretekov v čase od 16,00  do 17,00 hod. Hry sú určené pre všetky deti z detských domovov, ktoré nepresiahli vek 17 rokov.

Celoslovenské športové vyvrcholenie v Dolnom Kubíne nadviaže na regionálne kolá, ktorých sa zúčastnilo viac ako 400 opustených detí z celého Slovenska. Regionálne kolo pre východoslovenský región sa konalo 23. mája v detskom domove vo Vranove, deti zo stredoslovenského regiónu si zmerali sily 22. mája v detskom domove v Ružomberku a deti zo západoslovenského zápolili 30. mája v detskom domove Trenčín – Zlatovce.

,,Majstrovstvá detí z detských domovov sú unikátnym projektom s medzinárodnými rozmermi. Práve možnosť postupu z regionálnych kôl na celoslovenské, a ďalej na medzinárodné je pre deti tou najväčšou motiváciou. A skúsenosť, že aj oni môžu reprezentovať svoj domov, svoj región, či dokonca krajinu, im pomáha znovunadobudnúť často naštrbenú sebahodnotu,“  vysvetľuje Mária Soboličová  z Úsmevu ako dar.

Najlepší športovci budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov, ktoré sa uskutočnia 13. – 15. júna 2014 v Maďarsku, v stredisku pre deti a mládež Balaton. Zúčastnia sa ho najúspešnejší športovci z celoslovenského kola spolu s reprezentantmi Českej republiky, Maďarska a Rumunska.
V rámci celoslovenských športových hier bude vyhodnotený aj najúspešnejší detský domov. Víťazný domov dostane putovný pohár ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý príde osobne odovzdať Ján Richter.   

Športové majstrovstvá pre deti z detských domovov nie sú len o športových výkonoch. Prostredníctvom športu v deťoch rozvíjajú schopnosť dosiahnuť cieľ, ktorý si sami stanovili, vytrvalosť pri jeho realizácii a dôveru vo vlastné sily. To všetko potrebujú športovci, aby mohli uspieť. To všetko potrebujú opustené deti, aby sa raz uplatnili v samostatnom živote. Nemusia stáť na stupni víťazov, stačí, že to nevzdajú a rozhodnú sa bojovať. Aj preto je hlavným mottom podujatia olympijský výrok Pierre de Coubertina: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“   
,,Cieľavedomosť deťom z detských domovov často chýba, a práve majstrovstvá im dávajú príležitosť si túto kvalitu osvojiť. Ak si poradia s prekážkami na športovom štadióne, možno si raz poradia aj s prekážkami, na ktoré narazia v živote. Je veľmi dôležité, aby zažili pocit ocenenia a uznania. Na ňom potom môžu stavať v situáciách, ktoré od nich budú vyžadovať rozhodnosť a sebadôveru,“ dodáva Mária Soboličová.

Spoločnosť Úsmev ako dar úprimne oceňuje dlhodobú podporu firmy Nestlé, jej sociálnu spolupatričnosť a otvorenosť voči potrebám znevýhodnených detí.

nestle logo

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.