Я студент з України і мені потрібна допомога

Nominácia na ocenenie MPSVaR SR: ′Z detského domova do rodiny′ vybraným detským domovom v roku 2007 sa blíži k záveru.

Realizácia ocenenia si vyžaduje zo strany detských domovov splnenie nasledujúcich úloh:

1. vypracovať príklad dobrej praxe a vyplniť dotazník pre detský domov
2. zaslať vyplnený dotazník pre detský domov a vypracovaný príklad dobrej praxe príslušnému určenému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 30. júla 2007

Ocenenie bude tvoriť plaketa venovaná detskému domovu spolu s finančnou odmenou v celkovej výške 120 tis. Sk,- pre vybrané detské domovy (viac v sekcii koncepčná činnosť- z detského domova do rodiny).

autor: Jana Bajnoci, SPDDD Úsmev ako dar

foto: archív SPDDD Úsmev ako dar

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.