Я студент з України і мені потрібна допомога

1. mája 2013 sa vo Viedni bude udeľovať medzinárodná cena SozialMarie za inovatívne sociálne projekty, a Úsmev ako dar tam nebude chýbať! Prestížne ocenenie SozialMarie už po 8. krát podporí najlepšie sociálne projekty z krajín strednej Európy. Cieľom podujatia je zviditeľniť sociálne ideje, ktoré novátorským spôsobom reagujú na zmeny spoločenských podmienok. Tento rok sa o cenu SozialMarie uchádzal rekordný počet projektov.

Až 308 subjektov predložilo svoje sociálne programy overené v praxi, s výhľadom na ich ďalšie uplatňovanie a rozvíjanie. Zo všetkých uchádzačov komisia nominovala 36 najlepších: 19 projektov z Rakúska,  8 projektov z Maďarska, 6 z Českej republiky, 2 z Chorvátska a 1 zo Slovenska. Jediný projekt nominovaný za Slovensko je práve projekt spoločnosti Úsmev ako dar  Stretnutie rodinného kruhu (SRK).

Stretnutie rodinného kruhu je jednoduchý, ale veľmi efektívny nástroj pri práci s rodinami v kríze, v ktorých hrozí vyňatie dieťaťa, alebo v ktorých už dieťa vyňaté bolo. Ide o metodiku posilňujúcu širšie rodinné prostredie dieťaťa a zlepšujúcu spoluprácu jednotlivých členov rodiny tak, aby bol rešpektovaný a chránený záujem dieťaťa. Oproti tradičnému prístupu, v ktorom kľúčovú úlohu zohráva sociálny pracovník, sa pri SRK-u presúva zodpovednosť za hľadanie východísk z nepriaznivej sociálnej situácie na rodinu samotnú. Stretnutie blízkych i vzdialených príbuzných, či zaangažovaných priateľov tvoriacich okolo dieťaťa akýsi záchranný kruh je pre rodinu príležitosťou vziať situáciu do vlastných rúk a aktívne sa podieľať na jej riešení. Samozrejme, nápomocný v celom procese je nezávislý koordinátor, no do rozhodovania nijako nezasahuje. Takýto prístup nám zaručí, že pomoc pre dieťa vychádza z bezprostrednej znalosti problému a je odrazom jeho skutočných potrieb. Rodina sama (nie sociálny pracovník) si stanoví plán, ktorý pomôže stabilizovať prostredie natoľko, aby v ňom dieťa mohlo prosperovať po všetkých stránkach.

Tento inovatívny sociálny model, ponechávajúci rodine právomoc rozhodovať o sebe a zároveň využívajúci jej potenciál, organizátorov súťaže vo Viedni zaujal. Zaradil ho medzi 36 tých, ktoré budú 1. mája v priestoroch ORF Radiokluturhaus ašpirovať na cenu SozialMarie 2013. Držte nám palce!

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.