Я студент з України і мені потрібна допомога

Rada pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska po prvýkrát zasadla v priestoroch Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Bratislave vo štvrtok 9. februára 2017. Toto spoločné stretnutie vyše 30 – tich kňazov pôsobiacich vo všetkých diecézach a eparchiách Slovenska s odborníkmi na sociálnu prácu s rodinou v núdzi a mladými dospelými sa programovo venovalo práve špecifikám duchovnej a pastoračnej práci s deťmi a rodinami v ťažkých situáciách.

Mnohí kňazi vo svojich osobných vystúpeniach deklarovali potrebu väčšej vzájomnej spolupráce s kňazmi pôsobiacimi v tejto oblasti, nevyhnutnosť prípravy kňazov už počas ich štúdia na praktické úskalia sociálnej práce s ohrozenými rodinami a priebežné vzdelávanie kňazov v rôznych odborných témach.

Ako sa na margo vyjadril predseda Spoločnosti Úsmev ako dar, prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., úlohu našej organizácie vidí práve v tvorbe vzdelávacích programov pre duchovenstvo pôsobiace v sociálnej práci. Rovnako prisľúbil, že nasledovné stretnutie Spoločnosť Úsmev ako dar pripraví už v septembri tohto roku a kňazov, ktorí prejavili záujem, pozve Spoločnosť Úsmev ako dar už na tohtoročnú sériu odborných seminárov pre odborníkov pracujúcich s ohrozenými rodinami.

„Vaše námety, názory a postrehy vo Vašej práci budem určite prezentovať na najbližšom pléne Konferencie biskupov Slovenska!“, zdôraznil otec vladyka Milan Chautur, predseda Rady pre rodinu KBS, ktorý predsedal aj tomuto pracovnému stretnutiu. „Evanjelizácia rodín v núdzi a hľadanie praktických riešení pre zmiernenie ich zložitých životných situácií je nutnosťou nás všetkých, ktorí tvoríme cirkev, či sme kňazmi alebo laikmi. Potrebujeme spolupracovať a tým dokážeme urobiť viac práce pre núdznych,“ dodal na záver.

V závere stretnutia sa uskutočnila priamo v mieste stretnutia sv. omša, ktorej predsedal otec biskup Milan Chautur, košický eparcha.

Rada pre rodinu2 Rada pre rodinu3Rada pre rodinu4 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.