Я студент з України і мені потрібна допомога

Stretnutia rodinných rád sú novou formou sociálnej práce s rodinou. Pomáhajú zabrániť vyňatiu dieťaťa z rodiny do detského domova. V zahraničí sú populárne, na Slovensku ich využíva zatiaľ len Úsmev ako dar. Aj v priebehu tohto roka realizoval Úsmev ako dar tri Stretnutia rodinných rád (tiež Rodinných skupinových konferencií) v každom kraji. Rodinné rady pomáhajú riešiť rodinné problémy vďaka zapojeniu príbuzných. Osvedčili sa aj ako nástroj na predchádzanie vyňatiu detí do detských domovov, keď sa často nájde príbuzný, ochotný sa o deti starať či pomôcť rodičom so starostlivosťou. Potvrdila to aj naša prax.

V prípade tehotnej pani Evy C. z Bratislavy odňali úrady tri deti a umiestnili ich do detského domova. Medzi matkou a deťmi bol silný vzťah, túžili žiť spolu. Na stretnutie rady prišla široká rodina a priatelia ochotní pomôcť. Práve vďaka ich podpore dostala matka deti späť na letné prázdniny, zvládla všetky úlohy a súd by jej mal tento týždeň deti vrátiť natrvalo. Do pomoci rodine sa zapojili krstní rodičia, priateľka, brat s rodinou, kamarátky – mamičky zo škôlky.

V prípade rodiny P. bolo päť detí vo veku 4, 8, 9,11 a 17 vyňatých do Detského mestečka v Zlatovciach. Rodičia však mali o deti záujem, pravidelne ich navštevovali, dôvodom vyňatia bola najmä zlá ekonomická situácia rodiny. Rodičia chceli mať deti pri sebe aspoň počas prázdnin. Práve si však našli prácu a museli riešiť, kto sa o deti postará v čase, keď nebudú môcť byť s nimi. Účastníci rodinnej rady sa dohodli, kedy budú deti u príbuzných, kedy s rodičmi a pripravili pre deti program na celé leto.

Podobnú situáciu riešila rodina z Košíc. Stratila bývanie a päť detí putovalo do Detského domova Štós. Sociálne pracovníčky domova oslovili Úsmev ako dar, aby sme im pomohli nájsť spôsob ako vrátiť deti do rodiny, pretože sledujú dobrý vzťah matky a detí. Účastníci rodinnej rady hľadali odpoveď na otázku, ako zabezpečiť zatiaľ aspoň návštevy detí u rodičov. Príbuzní a rodičia si dohodli plán, vďaka ktorému môžu deti tráviť víkendy s rodičmi a prespávať u širšej rodiny, keďže rodičia žijú v nevhodných podmienkach (vrátnica firmy). Úsmev ako dar hľadala teraz ďalšie riešia situácie tejto rodiny.

Ďalšia rodinná rada pomohla matke 15-ročnej Kataríny, ktorá nechodila do školy, pila, stretávala sa s nevhodnou partiou, prijali ju do reedukačného zariadenia. Riešili sme tiež zhoršené vzťahy medzi biologickými a pestúnskymi súrodencami. Tohtoročných 24 rodinných rád sme na Slovensku sme zorganizovali vďaka podpore Fondu sociálneho rozvoja v rámci Národného programu SR k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010), zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR. (protichudobe.sk). Chceme túto formu práce využívať v opodstatnených prípadoch aj naďalej.

Rodinné rady sa konali prvý raz na Novom Zélande (rok 1989), dnes sú rozšírené po celom svete. V niektorých krajinách (Nový Zéĺand, USA) majú rodiny možnosť zo zákona žiadať najskôr zvolanie rodinnej rady, až keď nie je úspešná, zasahuje sociálny pracovník a rozhoduje, ako má rodina riešiť problémy.

Andrea Hajdúchová, Úsmev ako dar

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.