Я студент з України і мені потрібна допомога

31.10. 2006 v Hoteli Devín – Štipendijný Fond Pipi Dlhej Pančuchy opäť podporil 17 deti z detských domovov z celého Slovenska v ich snahe o získanie vedomostí. Každý mladý študent obdržal od „Pipi“ ročné štipendium vo výške 10.000 Sk, ktoré mu slúžia na pokrytie jeho študijných nákladov v tomto školskom roku.

Každý rok prostredníctvom Fondu Pipi Dlhej Pančuchy dostanú príležitosť pokračovať v štúdiu niektoré z detí, ktoré napriek svojej sťaženej a nie celkom ľahkej životnej situácii túžia po vzdelaní a hľadajú prostriedky k jeho zrealizovaniu. Pri udeľovaní finančných prostriedkov rozhoduje talent, odhodlanosť dieťaťa, chuť bojovať a taktiež činnosť, ktorú vo svojom voľnom čase vyvíja. Veľa z detí pomáha mladším deťom v detskom domove a taktiež pôsobia ako dobrovoľníci u nás na Úsmeve a spolupodieľajú sa tak na viacerých aktivitách (SOS program, letné rozvojové tábory a i.), ktoré spoločnosť vyvíja a propaguje.

Štipendium na rok 2006 získali: Katarína Kolačkovská, Milan Rafael, Anna Dzurjaníková, Filip Karasz, Štefan Kovács, Linda Lakatošová, Mária Bavolyárová, Anna Vicianová, Struková, Irena Byrová, Milan Olach, Pavol Potočko, Róbert Gabriš, Alexandra Kaločaiová, Róbert Balog, Karol Kotlár, Eva Čenkeyová.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.