Я студент з України і мені потрібна допомога

Úsmev ako dar už 6 rokov vzdeláva dobrovoľníkov a pripravuje ich na prácu s opustenými deťmi v rámci Anjelskej Akadémie. V dňoch 28. – 30. marca 2014 sa dobrovoľníci z celého Slovenska opäť stretli, tento krát na Horehroní v obci Hronec, aby sa tu zdokonalili v porozumení detskému svetu. Jarnej časti 6. ročníka Anjelskej Akadémie spoločnosti Úsmev ako dar sa zúčastnilo 78 mladých ľudí so záujmom o opustené deti.  Išlo o študentov I. a II. ročníka akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je pripraviť dobrovoľníkov na prácu s deťmi z náhradnej starostlivosti.

Deti vyrastajúce v detských domovoch či iných zariadeniach sa na prvý pohľad ničím nelíšia od svojich rovesníkov z rodín. No skúsenosť, ktorou si tieto deti prešli, je predsa len špecifická. A práve ona v mnohom podmieňuje ich vnímanie, emocionálne prežívanie i správanie. Naučiť sa rozumieť týmto deťom a pochopiť ich vnútorný svet je prvým predpokladom toho, aby sme si k ním dokázali nájsť cestu a nadviazali s nimi dlhodobý priateľský vzťah. Účastníci Anjelskej Akadémie sa na to podujali a sú pripravení ponúknuť deťom z detských domovov svoje priateľstvo a podporu. No na to, aby táto podpora bola skutočne efektívna, potrebuje vyrastať z poznania ich životných podmienok a dispozícií. Aj preto program Anjelskej Akadémie už tradične tvorili prednášky a zážitkové aktivity zamerané na pochopenie psycho-sociálneho prostredia a vývoja detí v náhradnej starostlivosti. Odborný program pre účastníkov zabezpečilo 8 skúsených lektorov z oblasti sociálne práce.

Študenti prvého ročníka sa oboznámili so základmi vývojovej psychológie, rôznymi komunikačnými stratégiami, s možnosťami terapie hrou či prácou a kompetenciami sociálneho pracovníka v detskom domove. Druháci už načreli do problematiky „života detí v zariadení“ hlbšie. Mali možnosť porozumieť princípom zážitkovej pedagogiky, teórie vzťahovej väzby, spoznali rôzne prístupy riešenia konfliktov a šikany medzi deťmi, a zoznámili sa tiež s tým, čo je to fetálny alkoholový syndróm a ako sa prejavuje.

„Je dôležité pochopiť, prečo sa dieťa správa tak, ako sa správa. Že nemusí ísť, napríklad, z jeho strany o zámernú provokáciu, keď sa na nás obráti s nejakým nepatričným gestom alebo grimasou. Takéto prejavy môžu mať aj iné príčiny, a tie nemusia byť hneď zrejmé. No o to dôležitejšie je im správne porozumieť, aby sme vedeli, ako máme k týmto deťom pristupovať,“ hovorí odborníčka na fetálny alkoholový syndróm a lektorka Anjelskej Akadémie Alžbeta Sykoriaková.

Inú zaujímavú tému ponúkla študentom Anjelskej Akadémie Jolana Nátherová, sociálna pracovníčka  rómskej etnicity, pracujúca práve s touto minoritou. Vo vzájomnom rozhovore s účastníkmi uvažovali nad  fenoménom, ktorý by sa, možno nie príliš exaktne, no zato pomerne presne, dal pomenovať ako „rómska duša“. Snažili sa ju nahliadať v kultúrno-historických súvislostiach, aby sa aspoň trochu priblížili k mysleniu a vnímaniu rómskych detí. Aj tu je najskôr potrebné porozumenie, aby sme vôbec mohli uvažovať o nejakej pomoci.

Napokon si študenti oboch ročníkov vyskúšali svoje vedomosti v modelových situáciách, ktoré pre nich lektori pripravili. Témy boli rôzne, od organizačných, cez manažérske až po vzťahové. No všetky sa týkali skupinovej práce s opustenými deťmi. A ako to mladí nadšenci zvládli? Hovorí Katarína Hlavandová z Úsmevu ako dar.

„Myslím, že si s tým poradili výborne. Poctivo sa na situácie pripravovali, vo voľných chvíľach ich konzultovali medzi sebou aj s lektormi, a keď prišlo na samotné predvádzanie, vedeli reagovať veľmi pohotovo a adekvátne. Zamerali sme sa hlavne na situácie, na ktoré bežne v praxi s deťmi môžu naraziť. A i keď neexistuje jedno „modelové riešenie“, pretože každá situácia  je jedinečná, verím, že sa nám podarilo týchto mladých ľudí pripraviť na niektoré z možností. Keď sa s nimi stretnú, už nebudú takí zaskočení.“

To potvrdila aj jedna z účastníčok, Veronika (23), ktorá priznáva, že je dobré vedieť už len to, že nejaké riešenie existuje. „Pocit, že sa veci dajú riešiť a že vždy je tu ešte niekto, na koho sa môžete obrátiť, mi veľmi pomáha v tom, aby som sa nebála do práce s deťmi naplno pustiť.“
 
Veronika dnes študuje sociálnu prácu a po skončení školy by sa chcela venovať hlavne deťom. O deti z náhradnej starostlivosti sa začala zaujímať preto, že je presvedčená, že blízky človek, priateľ sa pre ne môže stať nielen oporou, ale aj inšpiráciou. Vlastným príkladom ich môže potiahnuť tým „správnym smerom“.  A práve pre túto misiu chce Anjelska Akadémia dobrovoľníkov vybaviť poznaním aj porozumením.  Pretože „správny smer“ vždy vyrastá z  konkrétneho východiska i cieľa. A tie sa nedajú zovšeobecniť.

Anjelská akadémia sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia.

AA jar 2014 001AA jar 2014 002AA jar 2014 003AA jar 2014 004

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.