Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť RAJO, a.s. darovala Úsmevu ako dar jogurty a jogurtové nápoje, ktoré sme distribuovali do detských domovov, sociálnych ubytovní pre sociálne znevýhodnené rodiny s deťmi, odchovancom detských domovov a bezdomovcom v rámci Bratislavského kraja.

Pod týmto názvom sa niesol projekt Úsmevu ako dar a spoločnosti RAJO, a.s. Bielkoviny a mliečne výrobky sú dôležitou zložkou vyváženej stravy a mali by tvoriť asi 20% dennej potravy. Zohrávajú významnú úlohu pri raste kostí a zubov dieťaťa.

Jogurty a jogurtové nápoje obohatili jedálny lístok detí a odchovancov, napomohli vyváženej strave detí predškolského a školského veku. Deťom jogurty z Raja veľmi chutili, o čom svedčia niektoré z výrokov:

„Najviac mi chutí vanilkové acidko a tento ovocný jogurt.“ „ Mňam, jogurty by som mohol každý deň.“

Touto cestou sa chceme spoločnosti RAJO, a.s. poďakovať a tešíme sa na spoluprácu pri ďalších vynikajúcich projektoch.

Martina Kravárová

Riaditeľka programu PRIDE

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.