Я студент з України і мені потрібна допомога

To, že deti z detských domovov disponujú umeleckými danosťami sme sa už presvedčili na mnohých podujatiach. Snažíme sa uskutočňovať aktivity, na ktorých by sa mohli prezentovať  verejnosti, a tým ich samých motivovať k cibreniu svojho talentu. Nie je to však v prvom rade zásluhou Spoločnosti Úsmev ako dar, ale vychovávateľov, pracovníkov detských domovov. Ľudia, ktorí sú s deťmi v každodennom kontakte, starajú sa o nich, povzbudzujú ich, motivujú. Na to, aby mali dostatok energie na túto namáhavú prácu, uvedomujeme si ich potrebu odreagovať sa.

Jedným z možností bol aj seminár s názvom „Vedieme deti k umeniu III“, ktorý sa uskutočnil 20. – 21. januára 2015 v Hotely DAM v Košickej Belej. Účastníčky z východného Slovenska počas pobytu odborne sprevádzali lektori z oblasti dramaturgie, baletu, spevu a folklórneho tanca. Na základe praktických príkladov viedli diskusiu o dramaturgii vystúpenia s pánom Hrehorčákom – riaditeľom Bábkového divadla v Košiciach, a zároveň špeciálnym pedagógom v detskom domove v Barci.  Správnemu držaniu tela a základným baletným postojom ich naučil Peter Rolík, člen baletného zboru Štátneho divadla v Košiciach.

Spevácke vystúpenia detí sú neodmysliteľnou súčasťou podujatí organizácie, preto bolo nevyhnutné zasvätiť pracovníčky detských domovov do hlasových rozcvičiek a  správneho dýchania pod vedením skúsenej foklóristky Eriky Švedovej.  Jedným z organizátorov seminára, a zároveň režisér Najmilšieho koncertu roka v Košiciach bol Jaroslav Bryndzák. Ten sa zameral na ľudové tance z Abova. Neostalo len pri slovách, všetky techniky, kroky a metódy si na vlastnej koži účastníčky vyskúšali.

Už teraz sa celý organizačný tím Najmilšieho koncertu teší na nové, tvorivé vystúpenia detí, z ktorých bude cítiť usilovnosť a vytrvalosť ich vychovávateľov.
Ďakujeme za Vašu účasť!

Martina Dulebová
Koordinátor detských a dobrovoľníckych programov

 

 

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.