Я студент з України і мені потрібна допомога

„No bungee jumping style but step by step to the life“ je národný projekt mládežníckej iniciatívy 7 mladých ľudí vo veku od 21 do 29 rokov – dobrovoľníkov Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Projekt sa realizoval v období od januára do augusta 2014 aj  vďaka finančnej podpore Európskej komisie prostredníctvom  Slovenského inštitútu mládeže Iuventa a jej grantovému program Mládež v akcii.

Spoločnosť Úsmev ako dar už viac ako 30 rokov pracuje na zlepšení životnej perspektívy detí žijúcich mimo vlastnej rodiny – a to v detských domovoch. V detských domovoch na Slovensku žije vyše 5 000 detí, z toho 70 % sú deti rómskeho etnika. Cieľovou skupinou neformálneho vzdelávacieho programu „Jump into the life“ sú rómske a nerómske deti vo veku, kedy sa pripravujú na opustenie života v detskom domove a na vstup do samostatného života. Je to obdobie, kedy sú najviac zraniteľné, často krát zneužívané doma i v zahraničí a svojimi životnými neskúsenosťami najviac ohrozené.

Cieľom projektu bolo vytvorenie a aplikácia neformálneho vzdelávacie programu na rozvoj životných zručností pre začlenenie sa mladých dospelých do spoločnosti. Vzdelávací program sa realizoval pobytovou formou a bol rozdelený do dvoch trojdňových blokov. Na každom vzdelávacom bloku sa spolu zúčastnilo 15 detí z detského domova, 2 odborní lektori, sociálni pracovníci z Centra Dorka v Košiciach a 4 dobrovoľníci zo spoločnosti Úsmev ako dar. Do programu boli zapojené deti z Detského domova na Uralskej ulici v Košiciach a z Detského domova Spišské Vlachy.

Obsahom vzdelávania boli nasledovné témy:
1.    Zoznamovacie aktivity
2.    Bývanie
3.    Zamestnanie
4.    Moja identita/dieťaťa z detského domova, moja rómska identita
5.    Outdoorové aktivity
6.    Večerný hosť – pozitívny vzor z praxe
7.    Európske, prezidentské a iné voľby
8.    Zoznámenie sa s programom KOMPRAX
9.    Finančná gramotnosť
10.    Vzdelávanie na rozvoj životných schopností – kompetencie pre prax
11.    Zodpovedný sexuálny život
12.    Drogy v živote mladých ľudí
13.    Moja sociálna rola

Celý program vzdelávania je založený na osobnej prežitej skúsenosti, ale zároveň je prepojený i s relevantnými teoretickými poznatkami vychádzajúcimi z teórii aktívneho sociálneho učenia. Základnými pracovnými metódami projektu boli: neformálne vzdelávanie, učenie hrou, rolové hry, edukatívne interaktívne workshopy, zážitkové učenie, prednášky a diskusie, outdoorové aktivity.

„Aktivity a metódy aplikované v tomto programe prispeli k nadobudnutiu sebadôvery účastníkov v konfrontácii s novými skúsenosťami, postojmi a správaním“, hovorí Martina Dulebová, jedna z iniciátorov daného projektu. „Vedomosti a skúsenosti, ktoré účastníci získajú v procese neformálneho vzdelávania im poskytnú pozitívny obraz o sebe ako osobnosti, o ich momentálnom stave a reálnych nadchádzajúcich udalostiach, ktoré súvisia s procesom osamostatňovania sa a s nimi spojených povinností.  Získajú základné informácie a zručnosti, ktoré im pomôžu proces odchodu z detského domova do samostatného života lepšie zvládnuť a nebudú sa báť sociálneho zlyhania“, dodáva.

Spoločnosť Úsmev ako dar chce vo vzdelávaní pokračovať a na jeseň 2014 spustiť vzdelávací blok pre deti z ďalšieho detského domova na východnom Slovensku.
foto iuventa jump group 2 3mladez v akcii

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.