Я студент з України і мені потрібна допомога

Vitajte v Soboťanskej obývačke

Vitajte v Soboťanskej obývačke

Na Slovensku je dlhodobo prítomná potreba riešiť problematiku vylúčených komunít. Komunitná práca si kladie za cieľ preventívne pôsobiť na sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ako aj na obyvateľov ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia a tým predchádzať vzniku...
Reklama na seba – Anonym z detského domova

Reklama na seba – Anonym z detského domova

Deti z detských domovov vstupujú do života s nálepkou, s obavami. Častokrát si vo vnútri nesú strach, neistotu, otázky typu „Čo ak nebudem prijatý spoločnosťou?“ a počas dospievania sa s týmito „nehodnotami“ identifikujú, čím ich sebavedomie rapídne klesá. Avšak aj...